Poesiantologi

Under hösten 2021 skänkte Svenska Akademien i samarbete med Skolverket antologin ”En bro av poesi” till alla skolor med förskoleklass.

Boken innehåller både äldre och nyare dikter och med varje dikt finns bilder av våra samtida barnboksillustratörer.

Varje elev som börjar förskoleklass på skolan 2021 får en egen bok att behålla och ta med hem när ni i skolan har arbetat färdigt med boken. Resterande böcker stannar på skolan för att användas i undervisning på lågstadiet. Antalet böcker är en uppskattning utifrån skolans elevantal.Arbeta med antologin

Antologin finns också som talbok och punktskrift.

En bro av poesi, Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats Länk till annan webbplats.

Bilderna fungerar som stöd för att förstå dikterna, som ingångar till samtal och som inspiration till eget skapande. På Svenska Akademiens webbsida finns en lärarhandledning till boken.

En bro av poesi till landets alla sexåringar, Svenska Akademiens webbplats Länk till annan webbplats.

Sveriges Utbildningsradio, UR, har animerat tio dikter ur ”En bro av poesi” som finns publicerade på deras webbplats. Under "Pedagogiskt material" på samma webbsida finns en lärarhandledning till filmerna.

Se programmen, UR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Antologin kan vara en del av det läsfrämjande arbetet på skolorna och ett inspirationsarbete tillsammans med skolbiblioteket.

Artikeln ”Låt dikten komma till oss! Poesi och poesididaktik genom hela grundskolan” av Ann Boglind och Anna Nordlund, som är redaktörer för antologin, är en fördjupning av poesididaktiken. Artikeln handlar om hur lärare på kreativa och lustfyllda sätt kan väcka elevers intresse för poesi. Den vänder sig till lärare i förskoleklass - åk 9.

Arbeta med artikeln "Låt dikten komma till oss! Poesi och poesididaktik genom hela grundskolan" på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 21 juni 2023

Innehåll på denna sida