”Därför stänger vi webbplats för modersmål”

Det material som finns på vår webbplats Tema Modersmål har inte den kvalitet som Skolverket ska erbjuda. Vår bedömning är att det bästa är att vi flyttar över det mest använda materialet till huvudsajten, skriver Kjell Hedwall, Skolverket, i en replik.

Ett antal debattörer uppmanar Skolverket i en debattartikel Länk till annan webbplats. på SvD Debatt att inte stänga ned webbplatsen ”Tema modersmål” som planerat den 2 januari 2018. Skolverket vill därför förklara varför vi fattat beslutet.

Modersmålslärare och studiehandledare är mycket viktiga och ska ges stöd från Skolverket på samma sätt som annan personal i skolan. Det stöd vi erbjuder ska alltid vara förenligt med lagar, läroplaner, kursplaner och andra regler som skolan ska följa. Dessutom ska lärare och andra som använder vårt material vara säkra på att det är kvalitetssäkrat och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Materialet som finns på Tema Modersmål har genererats på 35 språk av olika användare under de senaste 15 åren. Vi förstår att modersmålslärare har ett behov av material. Men tyvärr finns det material som inte har den kvalitet som Skolverket ska erbjuda. Det kan till exempel handla om felaktigt översatta kurs- och ämnesplaner och artiklar som refererar till inaktuellt material med brutna länkar. Under de senaste två åren har inga uppdateringar av webbplatsen gjorts.

Det finns också en del tekniska problem med webbplatsen och vår sammantagna bedömning är att det bästa är att vi flyttar över det mest använda materialet, som vi också kvalitetssäkrat, till skolverket.se där alla andra resurser som Skolverket erbjuder finns, och samtidigt avvecklar webbplatsen Tema Modersmål. Vi har i god tid informerat användarna om detta.

Vi håller med artikelförfattarna om att det är ett problem att det finns brist på läromedel på olika språk och inom vissa ämnen. Men det är inte Skolverkets ansvar att ta fram läromedel. Vi kommer dock att fortsätta ge modersmålslärare stöd via vår webbplats www.skolverket.se. Vi kommer dessutom att erbjuda konferenser, inspirationsdagar och annat material som stödjer deras viktiga arbete.

Kjell Hedwall

Publicerades den .