”Fel att Skolverket obstruerade mot regeringen”

Vi på Skolverket är medvetna om att det finns behov av vissa revideringar av dagens kursplaner och kunskapskrav. Med det sagt så finns det all anledning att bemöta Per Kornhalls och Isak Skogstads kritik och påtala rena felaktigheter, skriver Anna Westerholm, chef för läroplansavdelningen på Skolverket.

Publicerades den 07 juni 2018 klockan 09:00.