”Så ska vi skärpa säkerheten kring de nationella proven”

Spridningen av de nationella proven måste stoppas. Skolverket skärper säkerheten inför nästa läsår, bland annat genom att utskick av prov och facit senareläggs. Men för att lyckas krävs även samhällets stöd. Sociala medier måste ta sitt ansvar och det behövs lagstöd så att polisen kan agera, skriver Anders Boman, enhetschef vid Skolverket.

Publicerades den .