"Skolverket kan inte ändra reglerna för legitimation"

Vi ifrågasätter inte kompetensen hos de yrkesverksamma fritidspedagogerna men det är bara regeringen som kan göra ändringar i legitimationsförordningen. Vi har haft en dialog med utbildningsdepartementet, skriver Skolverket som svar till fritidspedagogen Carina Nilsson.

Läs hela artikeln i Lärarnas Tidning

Publicerades den .