"Det handlar inte om att ge barn mer skärmtid"

Ett medvetet arbete med digitalisering bygger på att personalen har kompetens att använda digital teknik. Skolverket har redan i dag stöd och kompetensutveckling för skolans och förskolans personal och vi kommer med mer. Personalen behöver kunskap för att kunna välja rätt digitala lärresurser, men det handlar lika mycket om att veta när man ska välja bort. Att utveckla barnens digitala kompetens är bara en liten del i förskolans breda uppdrag.

Publicerades den .