"Digitala nationella prov ska lösa problem som belastar lärarkåren"

Jag har full förståelse för Sarah Rexbrinks frustration när hennes elever skulle skriva uppsats. Vi arbetar på enligt tidplan och jag är övertygad om att Sveriges lärare kommer uppskatta dessa digitala prov när de är på plats år 2022, skriver Anders Boman, enhetschef nationella prov på Skolverket.

Publicerades den .