”Fel – Skolverket missar inte möjligheten”

Åke Grönlund, Sverker Janson och Gunnar Karlsson hävdar i SvD (28/4 2019) Länk till annan webbplats. att Skolverket missar möjligheten med att de digitala nationella proven kan öka likvärdigheten i betygsättningen. Det är ett påstående som inte stämmer. Det skriver Anna Westerholm i en replik på SvD Debatt.

Publicerades den .