”Faktakunskaper betonas i förslaget till nya kursplaner”

I dag presenterar vi förslag till förändrade kurs- och ämnesplaner med målet att kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen ska förbättras och att betygen ska bli mer rättvisande. Alla som vill kan lämna synpunkter, men framför allt vill vi uppmana lärarna att göra sina röster hörda, skriver Peter Fredriksson och Anna Westerholm, Skolverket, på DN Debatt

Publicerades den .