Replik tidningen Dagen

Vi förstår att det kan väcka frågor när begrepp tas bort ur kursplaner och ersätts med andra. Det stämmer att Bibeln inte finns med som begrepp i det nya förslaget till kursplan i religionskunskap. Det innebär dock inte att Bibeln kommer att försvinna ur undervisningen.

Vi vill med vårt förslag i stället förstärka undervisningen kring religiösa urkunder. Det gör vi bland annat genom att i årskurs 4-6 göra berättelser kopplade till kristendom, islam och judendom till ett centralt innehåll där Bibeln har sin givna plats.

I den nu gällande kursplanen är formuleringar om berättelser i Bibeln och andra urkunder endast ett exempel på var centrala tankegångar i världsreligionerna uttrycks. Nu föreslår vi att berättelser blir obligatoriska i undervisningen.

I årskurs 7-9 skriver vi in en ny punkt som handlar om tolkning av och samtal om religiös symbolik och mening i exempelvis urkunder, konst och ritualer. Det syftar till att eleverna aktivt ska arbeta med viktiga källor till religiös och livsåskådningsmässig reflektion. Detta blir också ett obligatoriskt innehåll och vi hoppas att det kommer att bidra till att de religiösa urkundernas plats i undervisningen förstärks. I den nuvarande kursplanen krävs endast att urkunder omnämns.

Anna Westerholm, chef läroplansavdelningen Skolverket

Repliken publicerades i Dagen tisdagen den 22 oktober Länk till annan webbplats.

Publicerades den .