Vi förstärker undervisningen kring religiösa texter

Anna Westerholm, chef för läroplansavdelningen på Skolverket, svarar Johan Hakelius om religiösa texter i skolundervisningen.

Publicerades den 25 oktober 2019 klockan 11:18.