"Så blir skolan bättre med lärarassistenter"

Lärarbristen behöver hanteras på många sätt. En åtgärd är att avlasta lärarna så att de kan fokusera på kärnuppdraget – att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen. I dag presenterar vi därför en utredning om hur lärare kan avlastas av lärarassistenter och andra yrkesgrupper. Det skriver Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson på Aftonbladet debatt.

Publicerades den .