"Så blir skolan bättre med lärarassistenter"

Lärarbristen behöver hanteras på många sätt. En åtgärd är att avlasta lärarna så att de kan fokusera på kärnuppdraget – att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen. I dag presenterar vi därför en utredning om hur lärare kan avlastas av lärarassistenter och andra yrkesgrupper. Det skriver Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson på Aftonbladet debatt.

Publicerades den 25 februari 2020 klockan 08:45.