Skolverkets gd: Vi har alla ett ansvar

Vi ska göra vår del med att informera och ge stöd utifrån de svårigheter skolan nu har att hantera. Därtill kommer ett ansvar hos varje skolhuvudman och rektor, det skriver Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, i en replik på Altinget debatt.

Publicerades den .