Stort intresse för bidrag till mindre grupper i förskolan

563 kommuner och fristående förskolor får totalt 950 miljoner för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Det innebär att barn i totalt 2800 förskolor till hösten kommer att kunna gå i mindre barngrupper till följd av bidraget från Skolverket.

– Mindre grupper är viktigt, i synnerhet för de yngsta barnen. Det är glädjande att så många vill minska gruppernas storlek. Intresset för bidraget har varit stort den här gången. Kommuner och fristående förskolor har ansökt om mer pengar än vi har att fördela, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverket.

Ökat intresse

Kommuner och fristående förskolor har sökt för totalt 1,2 miljarder kronor. Skolverket fördelar 950 miljoner till 242 kommuner och 321 fristående förskolor. Det var dubbelt så många sökande jämfört med förra året och man har sökt tre gånger så mycket pengar jämfört med förra året då bidraget var nytt.

Förskolor med störst grupper prioriteras

Bidraget ska enligt de sökande användas till att utöka antalet barngrupper, minska antalet inskrivna barn eller börja använda nya lokaler. Vid fördelningen av bidraget prioriteras de förskolor som har störst barngrupper. Barn i totalt 2 800 förskolor kommer till hösten kunna gå i mindre barngrupper än de skulle ha gjort om förskolan inte fått bidrag

– Det är ett steg i rätt riktning men många barngrupper kommer trots bidraget vara större än de riktmärken för barngrupper som vi anger. Att bara minska gruppernas storlek räcker inte. Det är också viktigt att ansvariga för förskolorna gör en barnkonsekvensanalys som utgår från barnens behov, personalens kompetens, personaltäthet och lokalernas utformning, säger Johanna Freed.

För frågor kontakta

Sarah Ahlgren, undervisningsråd 08-527 335 72
Gustaf Åhman, undervisningsråd 08-527 331 05
Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

Publicerades den .