Tre miljarder till höjda lärarlöner – så fördelas pengarna

Nu är det klart hur stor del av de tre miljarderna i Lärarlönelyftet som respektive kommun eller huvudman för en fristående skola kan få. Ungefär 60 000 lärares löner kan höjas med hjälp av bidraget. Här är hela listan över kommuner och huvudmän för fristående skolor.

– Lärarlönelyftet ger många lärare möjlighet till löneökning. Vi har en allvarlig lärarbrist i landet. Därför är vi positiva till alla insatser som kan få fler lärare att vilja stanna kvar i yrket, få fler att vilja bli lärare och dessutom locka tillbaka lärare till skolan, säger Joakim Feldt, avdelningschef på Skolverket.

Skolverket betalar ut bidraget

Det är regeringen som bestämmer reglerna för hur bidraget ska fördelas och hur mycket pengar som avsätts till Lärarlönelyftet. För läsåret 2016/2017 har Skolverket tre miljarder att fördela inom Lärarlönelyftet. Skolverket betalar ut bidrag till skolans huvudmän, det vill säga kommuner och ansvariga för fristående skolor. Hur stort bidrag en huvudman får baseras på antalet elever i huvudmannens skolor. Det är sedan huvudmannen som avgör vilka lärare som ska få höjd lön med hjälp av Lärarlönelyftet. Inom en huvudman ska den genomsnittliga löneökningen för lärare som är med i lärarlönelyftet vara 2 500-3 500 kronor. Det innebär att en del lärare kan få ännu mer i löneökning och andra mindre.

Ska inte påverka ordinarie löneökningar

Löneökningen inom Lärarlönelyftet ska ske utöver ordinarie lönerevision. Lärarlönelyftet får inte ha inverkan på eller finansiera ordinarie lönerevision. Lärarlönelyftet är en permanent satsning utan något slutdatum. Enligt det regelverk som regeringen beslutat om är det upp till huvudmannen att avgöra om lönepåslaget till läraren ska ges tillsvidare eller under viss tid.

Detta krävs för att få löneökning genom Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet ska gå till särskilt kvalificerade lärare. För att bli aktuell för Lärarlönelyftet ska en lärare ha uppfyllt minst ett av fyra kriterier.

  • Läraren ska ha tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
  • Läraren ska med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller förskollärarexamen ha förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt.
  • Läraren ska ha tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller ha tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden.
  • Läraren ska ha tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.

– Det är kommunen eller den fristående skolan som avgör vilka lärare som uppfyller kriterierna. Den bedömningen görs bäst lokalt. Vi vet från tidigare erfarenheter med Karriärtjänster för lärare att det är bra om man är tydlig och transparent om på vilka grunder man valt ut lärare, säger Joakim Feldt.

Kontaktuppgifter

Joakim Feldt, chef för handläggningsavdelningen, 08-527 334 55

Tomas Johansson, undervisningsråd, 08-527 336 82

Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten, 08-527 335 05

Publicerades den .