Många nyanlända saknar behörighet till gymnasieskolan

Andelen behöriga till gymnasieskolan ökar i alla grupper förutom i gruppen ”okänd bakgrund” där bland annat elever som nyss kommit till Sverige och som saknar personnummer återfinns. Bara 3,6 procent av eleverna med okänd bakgrund är behöriga till gymnasieskolan. Det visar Skolverkets betygsstatistik.

– Det är inte förvånande att många nyanlända elever saknar behörighet till gymnasieskolan. Att med bara några få månader i skolan få tillräckligt många godkända betyg för att komma in på gymnasieskolan måste nog snarast ses som en bragd, säger Anna Österlund, chef enheten för nyanländas lärande.

Behörigheten ökar i många elevgrupper

Gruppen elever med okänd bakgrund ökade från 1000 till 5400 elever i årskurs 9 jämfört med året innan. I gruppen finns bland annat elever som nyligen kommit till Sverige och som saknar personnummer. Av dessa elever är 87 procent pojkar. Om gruppen elever med okänd bakgrund inte räknas med så ökar behörigheten till gymnasieskolan i jämförelse med vårterminen 2015 med 0,9 procentenheter, från 86,4 till 87,3 procent. Men när elevgruppen räknas med så minskar istället gymnasiebehörigheten med 2,5 procentenheter från 85,6 till 83,1 procent. Behörigheten skiljer sig beroende på när eleven kom till Sverige:

  • Födda i Sverige. Behörigheten ökar från 90,2 till 91,2 procent.
  • Invandrat före ordinarie skolstart. Behörigheten ökar från 86,0 till 88,8 procent.
  • Invandrat och börjat i årskurs 1-5. Behörigheten ökar från 71,7 till 74,0 procent.
  • Invandrat och börjat i årskurs 6-9. Behörigheten ökar från 26,0 till 30,0 procent
  • Okänd bakgrund. Behörigheten har minskat från 13,1 till 3,6 procent.

– Statistiken visar att det är tufft för elever som börjar i slutet av grundskolan. För att stötta dessa elever behövs insatser från kommuner, skolor och staten. Det är angeläget att snabbt och effektivt ta fram åtgärder för att få unga nyanlända till utbildning och arbete, säger Anna Österlund.

Fakta om elever med okänd bakgrund

I gruppen med okänd bakgrund finns elever som inte har fått något personnummer. Att personnummer saknas kan bero på att eleven inte blivit folkbokförd i Sverige men det kan också finnas andra orsaker. Den stora majoriteten av eleverna i gruppen okänd bakgrund är nyanlända.

I Skolverkets databaser redovisas resultaten på läns-, kommun- och skolnivå. Men observera att all statistik inte finns nedbruten eftersom talen blir för små för att beräkna statistiken.

Kontaktuppgifter

För frågor om statistiken kontakta: Helena Svensson, undervisningsråd, 08-5273 3312 eller Hedvig Modin, undervisningsråd, 08-5273 3423

För frågor om nyanlända elever kontakta: Anna Österlund, chef enheten för nyanländas lärande, 08-527 332 82

PM - Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 Länk till annan webbplats.

Publicerades den .