Mer personal till lågstadiet och fritidshem

Skolverket betalar ut nästan 2,3 miljarder kronor för att bland annat fler lärare ska kunna anställas på lågstadiet och i förskoleklasser. Nytt för i år är att också fritidshem får pengar till personalförstärkningar - omkring en halv miljard kronor. Det är andra året som pengar i Lågstadiesatsningen betalas ut och i år går hela summan till personal.

– Intresset för att söka bidragen har varit stort och hela statsbidraget har gått åt. Det visar på att det finns ett tydligt behov av att anställa lärare och annan personal i skolorna, säger Johanna Freed, chef för statsbidragsenheten på Skolverket.

Mer tid för undervisning

Syftet med Lågstadiesatsningen är att ge lärarna mer tid till eleverna så att kvalitén på undervisningen höjs. De huvudmän som får ta del av bidraget är landets alla 290 kommuner, 373 huvudmän för fristående skolor samt Sameskolstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Totalt är bidraget på 2,3 miljarder kronor. Av de pengarna kommer 465 miljoner kronor att gå till att nyanställa. Resten kommer att användas till att behålla den personal som anställdes med förra årets statsbidrag.

Flest lärare anställs

När det gäller bidraget till nyanställningar kommer 6 av 10 tjänster att gå till lågstadielärare, förskollärare och speciallärare. Men det finns också ett stort behov av exempelvis elevassistenter och administratörer som kan avlasta lärarna och ge dem mer tid för undervisning.

Mottagare av nyanlända prioriteras

När bidraget har fördelats har Skolverket prioriterat huvudmän som har tagit emot en stor andel nyanlända elever eller där det behövs särskilda insatser för att höja kvalitet och resultat.

Ny satsning på fritidshemmen

Nytt för i år är att också fritidshem har beviljats pengar av Skolverket för att nyanställa.

– Vi har länge sett att fritidshemmen har ett stort behov av mer personal och vi är väldigt glada över att det nu kan bli verklighet, säger Johanna Freed.

Bidraget på nästan 500 miljoner kronor gör det möjligt för 217 kommuner och 310 huvudmän för fristående skolor, samt Sameskolstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten, att anställa främst fritidspedagoger.

Sifferuppgifter eller annan information om statsbidraget – skicka e-post till: statsbidrag.lagstadiesatsningen@skolverket.se

Vid frågor kontakta Skolverkets presstjänst, 08-527 333 00

Publicerades den .