Lärarlöner kan höjas med 1,4 miljarder

Kommuner och fristående skolor har nu bestämt vilka lärare som ska få bidrag och begärt ut nästan 1,4 miljarder kronor från Skolverket för att höja lärarlönerna. Totalt har 286 kommuner och 665 övriga skolhuvudmän begärt ut pengar inom ramen för regeringens satsning på Lärarlönelyftet. Detta kan betyda att drygt 90 procent av pengarna kommer att används under den första perioden.

– Kommuner och fristående skolor upplever att de haft kort tid på sig att utse lärare men trots detta är det många som väljer att ta del av bidraget. Skolverkets uppgift är nu att kontrollera rekvisitionerna mot det regelverk som regeringen beslutat om och att därefter betala ut pengarna, säger Joakim Feldt, chef för handläggningsavdelningen på Skolverket.

Kommuner har begärt mer än fristående skolor

286 kommuner i landet har begärt ut pengar i Lärarlönelyftet. Detta motsvarande nästan 1,15 miljarder kronor vilket är 93 procent av de pengar som kommunerna totalt hade kunnat begära ut. Bland de övriga skolhuvudmännen så har totalt 665 begärt ut ungefär 220 miljoner kronor vilket är 83 procent av det totala beloppet som de hade kunnat begära ut.

– Utifrån våra tidigare erfarenheter med Karriärtjänster vet vi att det är bra att vara tydlig och transparent med vilka urvalsgrunder som lärarna väljs ut. Detta skapar en större legitimetet för reformen, säger Joakim Feldt.

Fakta om bidraget

Det är regeringen som bestämmer reglerna för hur bidraget ska fördelas och hur mycket pengar som avsätts till Lärarlönelyftet. Nu kommer Skolverket gå igenom de rekvisitioner som kommit in och fatta beslut om dessa i december 2016. Bidraget kan begäras ut två gånger per år. Nästa rekvisitionsperiod startar den 1 april och pågår till den 15 maj 2017.

Hur stort bidrag en huvudman får baseras på antalet elever i huvudmannens skolor. Det är sedan huvudmannen som avgör vilka lärare som ska få höjd lön med hjälp av Lärarlönelyftet. Inom en huvudman ska den genomsnittliga löneökningen för lärare som är med i Lärarlönelyftet vara 2 500-3 500 kronor. Det innebär att en del lärare kan få ännu mer i löneökning och andra mindre. För läsåret 2016/2017 har Skolverket tre miljarder att fördela inom Lärarlönelyftet, varav hälften kan begäras ut på våren respektive hösten.

Kontaktuppgifter

Frågor om statistiken kan ställas till statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se alternativt till Tomas Johansson, 08-527 336 82 eller Anna Forsberg, 08-527 331 61

För frågor om Lärarlönelyftet kontakta Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten Skolverket, 08-527 335 05 eller Joakim Feldt, chef handläggningsavdelningen Skolverket, 08-527 334 55.

Publicerades den .