Stor elevökning på gymnasieprogram för nyanlända

Antalet elever som går språkintroduktion har ökat med 77 procent sedan förra läsåret - från 18 700 elever till 33 100 elever det här läsåret. Språkintroduktion är nu det fjärde största programmet i gymnasieskolan. Nästan en av tio gymnasieelever går idag språkintroduktion. Det visar Skolverkets första sammanställning av ny elevstatistik för gymnasieskolan.

– Även om det kan vara tufft att ta emot många nyanlända är det viktigt att inte tumma på utbildningens kvalitet. Ge eleverna individuella studieplaner med tydliga mål och satsa på att utveckla deras andra ämneskunskaper samtidigt som de lär sig svenska. Här spelar studiehandledare på modersmål en mycket viktig roll, säger Anna Österlund, enhetschef på Skolverket.

Språkintroduktion är ett av fem introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är till för elever som inte har tillräckligt många godkända betyg för att komma in på något av de 18 nationella programmen. Ett av syftena med introduktionsprogrammen är att bli behörig till något av de nationella programmen.

Samhällsvetenskapsprogrammet är störst

Störst är samhällsvetenskapsprogrammet med 55 100 elever. Därefter kommer naturvetenskapsprogrammet med 40 900 elever, ekonomiprogrammet med 38 500 elever och språkintroduktion med 33 100 elever. Det här läsåret går totalt 339 400 elever i gymnasieskolan. Det innebär en ökning med 16 300 elever sedan förra läsåret. Den största delen av ökningen, 14 400 elever, beror på att eleverna blivit fler på språkintroduktion.

– Det är en utmaning att på kort tid erbjuda utbildning till så många nya elever. De samordnare som vi erbjuder kommunerna bidrag till har en nyckelroll. De kan se till att skolornas resurser används rätt och underlätta för nyanlända elever att gå vidare till annan utbildning, säger Anna Österlund.

Statistik endast på nationell nivå

Den statistik som nu publiceras finns inte nedbruten på lokal nivå utan endast på nationell nivå. Statistiken bygger på en första genomgång av data. I mars 2017 publiceras den slutgiltiga statistiken och då kan siffrorna också brytas ner på skolnivå och kommunnivå.

Kontaktuppgifter

För frågor till Anna Österlund, chef enheten för nyanländas lärande, kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

För statistiska uppgifter kontakta Max Lundin, undervisningsråd 08-527 333 81

Publicerades den .