Elever bättre i matematik och naturvetenskap

Den internationella kunskapsmätningen TIMSS 2015 visar ett trendbrott. Efter försämringar i tidigare undersökningar så förbättras nu de flesta resultaten. Fjärdeklassarna förbättrar sig i matematik och når samma nivå i naturvetenskap som i förra undersökningen. Åttondeklassarna blir bättre i både matematik och naturvetenskap.

– Vi ser ett tydligt trendbrott efter flera år med fallande resultat. Det är mycket glädjande. Eleverna har lärt sig mer och det jobbet har de gjort tillsammans med sina lärare säger Mikael Halápi, vikarierande generaldirektör på Skolverket.

Tre av fyra resultat förbättras

TIMSS 2015 är en internationell studie som undersöker fjärde- och åttondeklassares kunskaper i matematik och naturvetenskap. Jämfört med den förra undersökningen TIMSS 2011 förbättras alla resultat utom ett som ligger kvar på samma nivå.

  • Matematik årskurs 4. Eleverna presterar i snitt 519 poäng. Det är en förbättring med 15 poäng jämfört med TIMSS 2011.
  • Naturvetenskap årskurs 4. Eleverna presterar i snitt 540 poäng. Det är på samma nivå som i TIMSS 2011.
  • Matematik årskurs 8. Eleverna presterar i snitt 501 poäng. Det är en förbättring med 16 poäng jämfört med TIMSS 2011.
  • Naturvetenskap årskurs 8. Eleverna presterar i snitt 522 poäng. Det är en förbättring med 13 poäng jämfört med TIMSS 2011.

Bred uppgång

Både hög- och lågpresterande elever når bättre resultat i TIMSS 2015. Fler elever presterar på högre kunskapsnivåer och färre elever presterar på de lägre kunskapsnivåerna jämfört med TIMSS 2011.

- Vad förbättringarna beror på behöver undersökas närmare av oss och forskarsamhället. Samtidigt vet vi vad som bidrar till en bra skola. Nu gäller det att fortsätta utveckla undervisningen, få fler att vilja bli lärare och ge skolan rätt förutsättningar. De förbättrade resultaten är glädjande, men vi har fortfarande en bit kvar till toppresultaten från mitten av 1990-talet säger Mikael Halápi.

Jämförelse med andra länder

I TIMSS 2015 deltog totalt 57 länder. De svenska resultaten jämförs med övriga EU- och OECD-länder som deltar i studien. I matematik presterar svenska elever, såväl fjärdeklassare som åttondeklassare, något under genomsnittet i EU och OECD. I naturvetenskap presterar fjärdeklassarna över genomsnittet och åttondeklassarna på genomsnittet.

Hemresurser har fortsatt stor betydelse

TIMSS 2015 visar att det finns ett starkt samband mellan elevers resultat och de resurser de har med sig hemifrån. Det handlar bland annat om föräldrarnas utbildning, antal böcker i hemmet och om man har eget rum. För svenska åttondeklassare har skillnaderna mellan elever med olika mycket hemresurser ökat.

Mer om TIMSS

TIMSS är en förkortning av Trends in International Mathematics and Science Study. TIMSS är tillsammans med PISA den största internationella kunskapsmätningen. Totalt deltog 580 000 elever i TIMSS 2015. TIMSS genomförs vart fjärde år och mäter fjärde- och åttondeklassares kunskaper i matematik och naturvetenskap. Svenska åttondeklassare har deltagit i fem av sex undersökningar sedan starten 1995. Svenska fjärdeklassare har deltagit sedan 2007. I TIMSS 2015 deltog 294 skolor med drygt 8 000 elever.

Ladda ner rapporten TIMSS 2015 Länk till annan webbplats.

TIMSS i korthet

Kontaktuppgifter

För frågor om TIMSS 2015 kontakta Maria Axelsson, projektledare 08-527 332 27 eller Oscar Oelrich, statistiker 08-527 334 39

För frågor till vikarierande generaldirektör Mikael Halápi kontakta Skolverkets presstjänst 08-5273 33 00

Titta på presskonferensen

Publicerades den .