Tre av fyra gymnasieelever får examen inom tre år

På gymnasieskolans nationella program får 74 procent av eleverna examen inom tre år. Det visar Skolverkets nya betygsstatistik som också finns på skol- och kommunnivå. Vid en uppföljning av tidigare elevkullar har andelen med examen ökat efter fyra eller fem år i gymnasieskolan. Men fortfarande är det bland dessa elever var femte som inte har fått examen.

– Det visar att det finns ett stort behov av att skolorna jobbar mer med stöd till elever. Det handlar bland annat om att tidigt fånga upp de elever som riskerar att halka efter och tappa motivationen, säger Torun Rudin, enhetschef på Skolverket.

Fler kvinnor tar examen

Våren 2016 gick drygt 80 000 elever ut gymnasieskolan. På yrkesprogrammen fick sju av tio elever examen inom tre år, på de högskoleförberedande programmen var det åtta av tio elever som fick examen. Fler kvinnor än män fick gymnasieexamen och på de högskoleförberedande programmen är skillnaderna mellan könen störst. På samhällsvetenskapsprogrammet var det 80 procent av kvinnorna som fick examen efter tre år medan motsvarande andel för män var knappt 68 procent.

Industritekniska programmet sticker ut

Det yrkesprogram där den högsta andelen elever tog examen inom tre år var industritekniska programmet följt av el- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet. Lägst andel med examen hade fordon- och transportprogrammet. Industritekniska programmet har ökat kraftigt när det gäller andelen elever med examen; från 70 procent 2014 till 79 procent 2016. Det är det program som har den klart största andelen elever med examen inom tre år av alla yrkesprogram. På industritekniska programmet har också sex av tio elever läst minst en kurs utöver vad som krävs för att få examen. Inget annat nationellt program har så hög andel elever med utökat program.

– Industritekniska programmet har flera inriktningar som efterfrågas starkt på arbetsmarknaden. Trots detta är programmet litet. På flera orter har därför skolor och lokala företag arbetat tillsammans för att behålla och stärka utbildningen. Detta, i kombination med att många elever läser kurser som ger behörighet till högskolan, har säkert bidragit till siffrorna vi nu ser i statistiken, säger Torun Rudin.

Hög andel examen från naturvetenskap och ekonomi

Av de högskoleförberedande programmen fick 79 procent av eleverna på naturvetenskapsprogrammet examen och 78 procent av eleverna på ekonomiprogrammet. Det var de två program med högst andel examen inom tre år. Lägst andel elever med examen gick på estetiska programmet där 72 procent av eleverna fullföljde sina studier inom tre år.

Uppföljning av introduktionsprogrammen efter fem år

Skolverket har för första gången över en längre tid kunnat följa upp hur det har gått för elever på introduktionsprogrammen. De fem introduktionsprogrammen vänder sig till elever som saknar behörighet till nationella program. Analysen visar att inom fem år har hälften av eleverna övergått till ett nationellt program och av dessa elever har var tredje tagit examen. På det största introduktionsprogrammet, språkintroduktion, går nyanlända elever där majoriteten inte har gått i svensk grundskola. Från det programmet övergår lägst andel till nationella program.

Kontaktuppgifter

Frågor om gymnasieskolan kontakta Torun Rudin, chef gymnasieenheten 08-527 336 04

Frågor om statistiken kontakta Per Alvant, undervisningsråd 08-527 331 21, Fredrik Lundholm, undervisningsråd 08-527 331 33 eller Jonas Ingman, undervisningsråd, 08-527 332 29.

Se även

Statistik på läns-, kommun- och skolnivå finns i databasen Siris Länk till annan webbplats.

PM - Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2016 Länk till annan webbplats.

Publicerades den .