Fler lärare i Läslyftet

Över 15 000 lärare kan delta i Läslyftet med hjälp av statsbidrag det kommande läsåret. Intresset från kommuner och fristående skolor har varit så stort att bidraget på 86 miljoner kronor inte har räckt till alla som har sökt. Här är hela listan med vilka som har fått pengar. Nytt för i år är också att förskolan kommer att få möjlighet att ta del av statsbidrag.

– Det är mycket glädjande att så många vill delta i Läslyftet. God läsförståelse och skrivförmåga är grunden för lärande i skolans alla ämnen. På sikt är det också viktigt för vidare studier, för att bli attraktiv på arbetsmarknaden och att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare, säger Maria Weståker, enhetschef på Skolverket.

Stort intresse för bidraget

Läsåret 2017/18 betalar Skolverket ut totalt 86 miljoner kronor i statsbidrag för kompetensutvecklingsinsatsen Läslyftet till 130 kommuner och 60 ansvariga för fristående skolor. Skolverket organiserar utbildning för de lärare som ska vara handledare ute i skolorna. Skolverket betalar ut bidrag för att frigöra arbetstid för handledarna. Pengarna räcker till drygt 1500 handledare. Eftersom huvudmännen har sökt bidrag för omkring 2400 handledare, har Skolverket gjort ett urval baserat på bland annat geografisk spridning och antal elever i olika regioner. Drygt 15 000 lärare kommer att kunna delta i Läslyftet med statsbidrag, jämfört med knappt 13 000 förra året.

Statligt bidrag inget krav för att delta

Även de skolor som inte får statsbidrag kan ta del av Läslyftet.

– Vi vill poängtera att utbildningsmaterialet är fritt tillgängligt på Skolverkets webbplats Läs- och skrivportalen. I slutet av augusti kommer vi dessutom att erbjuda inspirationskonferenser för handledare som arbetar utan statsbidrag, säger Maria Weståker.

Läslyftet även för förskolan

Regeringen har från och med 2017 gett Skolverket möjlighet att fördela ytterligare statsbidrag riktat mot förskolan. Bidraget kommer att kunna sökas av kommuner och ansvariga för fristående förskolor senare i vår.

– Personalen inom förskolan är mycket viktig för att barn ska kunna utveckla sitt språk så långt som det är möjligt. Vi samråder nu med förskollärare, förskolechefer och forskare för att på bästa sätt förbereda för att förskolan ska kunna ta del av Läslyftet, säger Maria Weståker.

Lärare lär av varandra

Hittills har omkring 2 000 handledare och 18 000 lärare tagit del av Läslyftet med statsbidrag.

Läslyftet drivs av Skolverket och riktar sig till förskollärare och lärare i alla ämnen. Det syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvalitén i undervisningen. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, det vill säga att lärare lär av varandra med stöd av handledare. Metoden har visat sig fungera bra och har starkt stöd i forskningen.

För frågor om Läslyftet kontakta

Maria Weståker, enhetschef, 08-527 331 93

För frågor om statistiken kontakta

Veronica Persson, undervisningsråd, 08-527 336 61

Publicerades den .