Antalet elever i gymnasieskolan ökar för första gången sedan 2008

Antalet elever i gymnasieskolan ökar nu för första gången sedan 2008. Nu läser 343 900 elever i gymnasieskolan och det är en ökning med sex procent jämfört med förra läsåret. Introduktionsprogrammet språkintroduktion där de flesta elever är nyanlända ökar mest och är nu det fjärde största gymnasieprogrammet. Handels- och administrationsprogrammet och teknikprogrammet ökar procentuellt mest bland yrkesprogrammen respektive de högskoleförberedande programmen. Det visar Skolverkets gymnasiestatistik för läsåret 2016/2017 som även finns nedbruten på skol-, kommun- och länsnivå.

– Den elevökning i gymnasieskolan som vi nu ser början på ställer stora krav för skolorna att dimensionera utbildningarna utifrån efterfrågan. Detta för att möjliggöra att fler elever kan läsa det gymnasieprogram som de är intresserade av vilket ökar deras motivation, säger Anna Westerholm, chef för läroplansavdelningen på Skolverket.

Antalet elever ökar gymnasieskolan

Antalet elever i gymnasieskolan har minskat de senaste åtta åren. Men nu ökar alltså antalet elever. Jämfört med förra året går det omkring 21 000 fler elever i gymnasieskolan. Ökningen är förväntad på grund av större elevkullar, dock beror den stora ökningen av att antalet nyanlända ökat. Totalt går nu 343 900 elever i gymnasieskolan läsåret 2016/17 och antalet elever förväntas fortsätta att öka de närmaste åren.

Språkintroduktion ökar mest

Språkintroduktion är ett av fem introduktionsprogram. Dessa program är till för elever som inte har tillräckligt många godkända betyg för att komma in på något av de 18 nationella programmen. Ett av syftena med introduktionsprogrammen är att bli behörig till något av de nationella programmen. Antalet elever som läser språkintroduktion är nu nästan 36 000 vilket är en ökning med 92 procent jämfört med förra läsåret. Språkintroduktion är nu det fjärde största programmet i gymnasieskolan.

– Det är en utmaning att på kort tid erbjuda utbildning till så många nya elever. Även om det kan vara tufft att ta emot många nyanlända är det viktigt att inte tumma på utbildningens kvalitet, säger Anna Westerholm.

Fler elever läser på handel- och administrationsprogrammet

Bland elever på nationella program i årskurs 1 läser 33 procent ett yrkesprogram, vilket är 3 procent fler jämfört med förra året. Handels- och administrationsprogrammet ökar med 15 procent vilket är den största ökningen bland alla nationella program. Störst minskning bland yrkesprogrammen har hotell- och turismprogrammet med 11 procent.

Teknikprogrammet ökar mest bland högskoleförberedande program

Det program som ökar mest bland de högskoleförberedande programmen, årskurs 1, är teknikprogrammet. Antalet elever har där ökat med 10 procent jämfört med förra året. Den totala ökningen för alla högskoleförberedande program är 4 procent. Samhällsvetenskapsprogrammet är fortfarande det största programmet i gymnasieskolan med ungefär 55 600 elever. Näst störst är naturvetenskapsprogrammet med knappt 41 300 elever följt av ekonomiprogrammet med drygt 38 600 elever.

Kontakt

För frågor till Anna Westerholm chef för läroplansavdelningen kontakta:
presstjänsten: 08-527 333 00

För frågor om statistiken kontakta:
Max Lundin, undervisningsråd på Skolverket, 08-527 333 81

Publicerades den .