Andelen obehöriga lärare ökar

Över hälften av lärarna som har nyanställts det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen. Det innebär att andelen obehöriga lärare i skolorna fortsätter att öka. Det visar Skolverkets statistik för läsåret 2016/17 som även finns nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

– Bristen på behöriga lärare är fortsatt allvarlig. Det går fler elever än tidigare i både grundskolan och gymnasiet men det finns helt enkelt inte tillräckligt många behöriga lärare att få tag på, säger Niclas Westin, enhetschef på Skolverket.

Andelen lärare med pedagogisk examen minskar

Läsåret 2016/17 har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen minskat inom nästan alla skolformer, jämfört med läsåret före. Den största minskningen har skett inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Av de drygt 16 500 lärare, räknat i heltidstjänster, som har nyanställts det senaste läsåret saknar 57 procent pedagogisk högskoleexamen.

– Mer än var tredje lärare som saknar pedagogisk högskoleexamen har anställts det senaste läsåret. Jag hoppas att de får en extra bra introduktion och stöd i arbetet och att de så småningom väljer att utbilda sig till lärare, säger Niclas Westin.

Antalet behöriga lärare ökar

Antalet behöriga lärare, med legitimation i minst ett undervisningsämne, har ökat från totalt knappt 71 500 heltidstjänster föregående läsår, till drygt 73 400 heltidstjänster. Men den ökningen har inte lett till att andelen behöriga lärare har ökat. Det beror på att det har nyanställts många utan pedagogisk högskoleexamen som varken har eller kan få lärarlegitimation.

Inom grundskolan och utbildning i svenska för invandrare har andelen behöriga lärare med legitimation i minst ett undervisningsämne minskat. I grundskolan har andelen minskat med 1,3 procentenheter och inom utbildning i svenska för invandrare med 3,6 procentenheter.

Fler lärare inom skolväsendet

Totalt inom skolväsendet har antalet lärare ökat från knappt 125 100 heltidstjänster läsåret 2015/16 till drygt 132 300 läsåret 2016/17. Det är en ökning med knappt sex procent. Den största ökningen har skett inom utbildningen i svenska för invandrare. Mellan läsåren 2014/15 och 2015/16 ökade antalet lärare räknat i heltidstjänster med drygt två procent.

Kontaktuppgifter

Niclas Westin, enhetschef, 08 - 527 333 80

För frågor om statistiken kontakta

José Luis Berrospi, undervisningsråd, 08 - 527 333 56

Nina Beer, undervisningsråd, 08 - 527 332 92

Publicerades den .