17 000 fler nyanlända i grundskolan

Antalet nyanlända elever i grundskolan har ökat med 27 procent, från 62 400 förra läsåret till 79 400 i år. Skolverkets elevstatistik visar också att de nyanlända eleverna fördelas ojämnt mellan skolor. Tio procent av landets grundskolor har tagit emot 43 procent av alla nyanlända elever. Samtidigt finns det nästan 700 skolor som inte har tagit emot några nyanlända elever alls.

– I de skolor som tagit ett stort ansvar för att ta emot nyanlända elever kan läget vara ansträngt. Samtidigt är vår bild att de skolorna har ett stort engagemang och arbetar hårt och professionellt med att ge de nyanlända eleverna en bra utbildning, säger Anna Österlund, enhetschef på Skolverket.

Ojämn fördelning mellan kommuner

Tio procent av kommunerna har tagit emot 41 procent av alla nyanlända elever. Jämfört med förra året är det dock något jämnare fördelning. Föregående läsår hade tio procent av kommunerna tagit emot 46 procent av alla nyanlända elever. Räknas fördelningen per skola så tog tio procent av skolorna emot 43 procent av de nyanlända eleverna i år jämfört med 46 procent förra året.

Många nyanlända i skolor i mindre kommuner

Sett till antalet elever har storstadskommunerna tagit emot flest nyanlända elever men när hänsyn tas till kommunernas storlek är det mindre kommuner som tagit emot proportionerligt flest nyanlända elever i sina skolor. Ljusnarsberg, Hultsfred, Högsby och Lessebo är kommuner där idag över 30 procent av eleverna i grundskolan är nyanlända.

– Vi arbetar med att stödja flera av de kommuner som har tagit emot många nyanlända. Tidigare efterfrågades mycket kunskap om mottagandet och kartläggning av nyanländas kunskaper. Nu efterfrågas också mer kunskap om hur man ska undervisa nyanlända. Skolpersonalen vittnar även om att många nyanlända mår psykiskt dåligt och därför är det viktigt att det finns en bra elevhälsa, säger Anna Österlund.

Skillnader mellan kommunala skolor och fristående skolor

Nästan åtta procent av eleverna i grundskolan är nyanlända jämfört med 6,5 procent förra året. Det skiljer dock mycket mellan kommunala och fristående skolor. De kommunala skolorna har nästan nio procent nyanlända elever medan de fristående skolorna har nästan tre procent nyanlända elever.

Mer om Skolverkets elevstatistik

I statistiken för nyanlända elever räknas både elever som invandrat de senaste fyra åren och som är folkbokförda samt elever med okänd bakgrund som ännu inte folkbokförts. För första gången på 12 år går det i år över en miljon elever i grundskolan (1 023 956 elever). Ökningen är ett resultat av växande elevkullar men beror också på att det kommit nyanlända elever till skolan. Statistiken för läsåret 2016/17 samlades in 15 oktober 2016.

Kontaktuppgifter

Anna Österlund, enheten för nyanländas lärande, 08-527 332 82

För frågor om statistiken kontakta

Linnea Rask, undervisningsråd 08-527 333 58 eller Ann Louise Jensen, undervisningsråd 08-527 333 04

Publicerades den .