Stora behov på gymnasieprogram för nyanlända

På ett år har antalet elever på gymnasieprogrammet språkintroduktion fördubblats, till följd av det stora mottagandet av nyanlända under 2015. Var tionde elev i gymnasieskolan går idag på språkintroduktion och många av dem blir inte behöriga att läsa vidare på ett nationellt gymnasieprogram. En ny rapport från Skolverket visar att den kraftiga elevökningen är en stor utmaning för skolorna. Lärare och rektorer i de kommuner som deltagit i studien vittnar om brist på skollokaler och personal.

- Många lärare och rektorer är starkt engagerade i att ge de nyanlända eleverna en bra utbildning. Men situationen är ansträngd och det råder brist på kvalificerad flerspråkig personal som kan stötta eleverna på deras modersmål. Samtidigt är sådan personal mycket viktig för utbildningen, säger Anna Österlund, enhetschef på Skolverket.

Studiehandledning på modersmål är viktigt

Totalt studerar 36 000 elever på språkintroduktion. Antalet elever på programmet har fördubblats sedan förra läsåret. Var tionde elev i gymnasieskolan går idag på språkintroduktion, som därmed är det fjärde största programmet. I studien har vi intervjuat lärare, rektorer och förvaltningschefer i Örebro, Ekerö, Jokkmokk, Malmö och Borås. Studien visar exempel på utbildningens organisering och innehåll samt hur programmets elever kan få använda sina modersmål inom undervisningen.

- Det är viktigt att eleverna både får stöd på sina modersmål och får använda olika språkkunskaper i undervisningen. I Örebro har man lyckats upprätta en strukturerad modell för studiehandledning på modersmål som kan vara ett lärande exempel för andra kommuner, säger Anna Österlund.

Tufft utgångsläge för eleverna

Språkintroduktionen ska ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket så att de kan gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Enbart var tredje elev påbörjar ett nationellt program och ännu färre, var femte, har lyckats slutföra ett sådant. Många nyanlända hinner inte nå behörighet till nationella program innan de blir för gamla. I den elevgrupp som inte fortsätter på ett nationellt program befinner sig två av tre i annan utbildning den första hösten efter gymnasieskolan. Samtidigt är det nästan en av tre i elevgruppen som varken studerar eller arbetar.

- Det är oroande. Det finns en risk att unga nyanlända som varken studerar eller arbetar står väldigt långt från utbildning och arbetsmarknad, säger Anna Österlund.

Många mår dåligt – elevhälsan viktig

De intervjuade i rapporten vittnar om att många elever på språkintroduktion mår dåligt. Många lider av trauman från krigsupplevelser och oro över hot om utvisning. Därmed framstår elevhälsa och andra lämpliga stöd för både elever och skolpersonal som viktiga inom utbildningen.

För frågor om nyanlända och språkintroduktion kontakta

Anna Österlund, enhetschef på 08-527 332 82

För frågor om statistiken kontakta

Fredrik Lundholm, undervisningsråd 08-527 331 33

För övriga frågor om rapporten kontakta

Christofer Lundin, undervisningsråd 08-527 335 16

Publicerades den .