Underkända betyg i sexan följer ofta med till nian

De allra flesta elever får godkända betyg i både årskurs 6 och 9. Men en stor andel av eleverna som saknar godkända betyg i ett eller flera ämnen i årskurs 6 har fortfarande inte godkända betyg i alla ämnen tre år senare. Det visar Skolverkets uppföljning av resultaten av den första elevkullen som har fått betyg i både årskurs 6 och 9.

– Studien visar att många elever inte har fått rätt stöd eller tillräckligt med stöd för att nå godkända betyg. Det är en lagstadgad rättighet för elever att få stöd om de riskerar betyget F i ett eller flera ämnen, säger Mikael Ejerblom, enhetschef på Skolverket.

Våren 2016 gick den första elevkullen ut årskurs 9 som också hade fått betyg i årskurs 6. Skolverket har nu kunnat följa betygsutvecklingen för dessa elever och har även kunnat koppla betygen till uppgifter om eleverna har fått särskilt stöd i skolan. Fokus har framförallt legat på de elever som har fått det icke godkända betyget F i ett eller flera ämnen i årskurs 6.

Svårast att höja flera F

De flesta elever avslutar grundskolan med godkända betyg men inte alla. Av de närmare 15 600 elever som hade betyget F i ett eller flera ämnen i årskurs 6 är det nästan 9 100 elever som fortfarande inte har nått upp till godkända betyg i alla ämnen när de avslutar årskurs 9. Framförallt är det elever som haft betyget F i flera ämnen i årskurs 6 som fortfarande saknar godkända betyg i årskurs 9. 42 procent av eleverna med betyget F i ett ämne i årskurs 6 har också minst ett F i slutbetygen i årskurs 9. Bland eleverna med F i flera ämnen i årskurs 6 saknar nästan tre av fyra elever, 72 procent, godkänt slutbetyg i ett eller flera ämnen i årskurs 9.

Särskilt stöd i årskurs 8 och 9

Om en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven för godkända betyg ska skolan sätta in stöd för eleven så fort som möjligt. Stödet kan ges till eleven genom extra anpassningar eller som särskilt stöd. Omkring en fjärdedel av eleverna med F i ett ämne och hälften av eleverna med F i flera ämnen har fått särskilt stöd under årskurs 8 och/eller 9. Trots det särskilda stödet har en stor andel av dessa elever fortfarande F eller uteblivet betyg då de avslutar årskurs 9.

– Rätt stöd behöver sättas in så snart skolan ser att en elev riskerar att inte klara kraven. Skolan behöver agera på tidiga signaler och det var också ett av de viktigaste syftena med att införa betyg i årskurs 6, säger Mikael Ejerblom.

Mer om den elevkull som vi har kunnat följa från årskurs 6 till årskurs 9

  • I årskurs 6 har 83 procent uppnått godkänt betyg (A-E) i alla ämnen. 8 procent har betyget F i ett ämne och 9 procent har betyget F i flera ämnen.
  • I årskurs 9 har 82 procent uppnått godkänt betyg (A-E) i alla ämnen. 6 procent har F eller uteblivet betyg i ett ämne och 12 procent har F eller uteblivet betyg i flera ämnen.

Kontaktuppgifter

För frågor om statistiken kontakta Hedvig Modin, undervisningsråd 08-527 334 23

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

Se även

Rapport: Utvärdering av betyg från årskurs 6

Publicerades den .