Över 3000 skolor får bidrag till läxhjälp

Skolornas intresse för att erbjuda eleverna läxhjälp ökar. I år betalar Skolverket ut totalt 363 miljoner kronor i bidrag till skolor som bedriver läxhjälp. Det är en ökning med nästan 30 miljoner jämfört med förra året. Bidraget möjliggör läxhjälp till totalt 460 000 elever. En lista med alla kommuner, fristående skolor och organisationer som får bidrag finns bifogad.

- Det är glädjande att så många skolor vill erbjuda eleverna läxhjälp. Det har betydelse inte minst för de elever som inte har starkt stöd från hemmet, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverket.

Ökning från förra året

Förra året betalade Skolverket ut totalt 334 miljoner kronor i bidrag till skolor som bedriver läxhjälp. Det var 2 632 skolor som fick del av bidraget och nästan 319 500 elever deltog. I år har beloppet ökat till över 363 miljoner och antalet skolor till 3 092. Omkring 460 500 elever kan få läxhjälp med stöd av bidraget.

Ändrade regler

Regeringen ändrade tidigare i år reglerna för statsbidraget. Den personal som ger hjälp med läxor eller annat skolarbete behöver inte längre vara behöriga lärare. Det är kommunen eller de ansvariga för den fristående skolan som bestämmer vem inom den egna organisation som är lämplig att ge läxhjälp.

- Det är viktigt att rektorer och ansvariga för skolorna lokalt ser till att de som ger läxhjälp har relevant kompetens. Skolorna behöver också tänka igenom hur man arbetar med läxor. Läxhjälpen ska inte ersätta det stöd som elever har rätt till i den ordinarie undervisningen, säger Johanna Freed.

Bidrag till organisationer

Skolverket betalar också ut 20 miljoner kronor till ideella organisationer som erbjuder läxhjälp. Även det bidraget har ökat jämfört med förra året då 14 miljoner betalades ut. Nytt för i år är att ideella organisationer kan få bidrag för att bedriva läxhjälp för elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Kontaktuppgifter

Frågor om statsbidrag för läxhjälp

Johanna Freed, enhetschef Skolverket 08-527 332 51

Frågor om statistik för statsbidrag till kommuner och fristående skolor

laxhjalp@skolverket.se eller Max Bohlin Roberts 08-5273 3486

Frågor om statistiken för statsbidrag till organisationer

laxhjalp.org@skolverket.se eller Joakim Sjunnesson 08-5273 3617

Skolverkets presstjänst

08-527 333 00

Hämta dokument

Lista över alla kommunala och fristående huvudmän som fått bidrag Pdf, 938 kB.

Lista över alla skolor som fått bidrag Pdf, 897 kB.

Lista på alla organisationer som fått beviljat bidrag Pdf, 52 kB.

Publicerades den .