Många gymnasiala lärlingar får jobb

Nästan 1 200 före detta gymnasiala lärlingselever som fått del av Skolverkets statsbidrag har svarat på en enkätundersökning om vad de gör efter sin utbildning. 86 procent svarade att de har ett arbete ett och ett halvt år efter sin utbildning. De allra flesta arbetar inom den bransch som de utbildat sig i. Många svarar också att lärlingsutbildningen varit avgörande för att få jobb.

- Det är glädjande resultat. 86 procent säger också att de skulle välja lärlingsutbildning igen om de fick välja på nytt till gymnasiet, säger Lotta Naglitsch, föreståndare på Skolverkets Lärlingscentrum.

Tre av fyra får jobb inom rätt bransch

Tre av fyra före detta elever som har jobb svarar att de har fått arbete i den bransch som de utbildat sig i. De flesta av dessa elever har en fast anställning. Det skiljer sig dock mycket mellan olika utbildningar och mellan män och kvinnor. 85 procent av männen, har fast anställning medan motsvarande siffra för kvinnor är 55 procent.

- Det beror främst på att män är överrepresenterade i branscher som bygg, fordon och el där det är vanligare med fast anställning. I yrken där kvinnor är överrepresenterade, som vård och handel är det vanligare med visstidsanställningar, säger Lotta Naglitsch.

Många får yrkesexamen

88 procent av lärlingseleverna i undersökningen uppnår yrkesexamen och var fjärde elev blir också behörig att studera vidare på högskolan. Dock är det endast en procent som valt att studera vidare ett och ett halvt år efter lärlingsutbildningen.

- Vår bild är att lärlingselever är mycket motiverade att komma ut i arbetslivet. Nästan nio av tio av dem som fått jobb i den bransch de utbildat sig i uppger också att lärlingsutbildningen varit helt avgörande eller haft stor betydelse för att få jobb, säger Lotta Naglitsch.

Alla skolor ingår inte i undersökningen

104 kommuner och enskilda skolhuvudmän som bedriver lärlingsutbildning med stöd av Skolverkets statsbidrag deltog i undersökningen. Den största enskilda skolhuvudmannen, Praktiska Sverige AB, ville inte medverka i undersökningen med hänvisning till att de redan genomfört en egen undersökning. Totalt har 1182 före detta elever svarat på Skolverkets enkät, vilket ger en svarsfrekvens på 57 procent när Praktiska Sverige AB utesluts ur undersökningen.

Mer om lärlingsutbildningen

Lärlingsutbildning innebär att elever som går ett yrkesprogram genomför minst halva utbildningen på en arbetsplats. Utbildningsformen passar elever som vill lära sig ett yrke ute på en arbetsplats. Utbildningsformen har funnits sedan hösten 2011 och leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram.

Kontaktuppgifter

Lotta Naglitsch, föreståndare Skolverkets lärlingscentrum, 08-527 334 89

Skolverkets presstjänst, 08-527 333 00

Hämta rapporten

Uppföljning av lärlingars etablering på arbetsmarknaden Länk till annan webbplats.

Publicerades den .