Nästan 1 900 förskolor får bidrag till mindre grupper

1 873 förskolor får dela på 828 miljoner kronor när Skolverket nu fördelar statsbidrag för att minska barngruppernas storlek. Kommuner och ägare till fristående förskolor ansökte om över 1,5 miljarder kronor så Skolverket har tvingats prioritera bland ansökningarna.

- Det är positivt att så många förskolor vill skapa mindre barngrupper. Hela bidraget går åt men nästan hälften av de förskolor som de sökt för kommer inte få bidrag. Pengarna räcker helt enkelt inte till alla, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverket.

Förskolor i utsatta områden prioriteras

Bidraget ska enligt de sökande användas till att utöka antalet barngrupper, minska antalet inskrivna barn eller börja använda nya lokaler. Regeringen ändrade reglerna inför årets ansökningsomgång. Nytt för i år är att förskolor i områden med svåra förutsättningar ska prioriteras.

Barngruppernas storlek har minskat

Den statistik som presenterades i våras visar att den genomsnittliga barngruppens storlek har minskat. Inte sedan 1992 har den genomsnittliga gruppstorleken varit mindre. I genomsnitt gick det förra året 15,9 barn i en förskolegrupp jämfört med 16,7 barn året innan.

- Förändringen är jämförelsevis stor. En rimlig förklaring är att bidraget haft effekt tillsammans med de riktmärken för barngruppernas storlek som vi införde förra året, säger Johanna Freed.

Riktmärken för barngrupper

Riktmärkena finns i kommentartexten i Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan. För barn som är 1-3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6-12 barn. För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn.

- Trots att barngruppernas storlek minskat så är det en bra bit kvar till de riktmärken vi anger. Dessutom räcker det inte att bara göra grupperna mindre. Ansvariga för förskolorna behöver också utgå från barnens behov, personalens kompetens, personaltäthet och lokalernas utformning, säger Johanna Freed.

Mer om bidraget

Sedan 2015 fördelar Skolverket på regeringens uppdrag bidrag för att minska barngruppernas storlek. Det är regeringen som beslutar om hur mycket pengar som avsätts för bidraget.

Kontaktuppgifter

Johanna Freed, enhetschef 08-527 332 51

För frågor om statsbidraget kontakta Anna Angermann 08-527 337 03

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

Hämta dokument

Lista över kommunala huvudmän och belopp Pdf, 277 kB.

Lista över kommunala förskoleenheter Pdf, 1 MB.

Lista över fristående huvudmän och belopp Pdf, 285 kB.

Lista över enskilda förskoleenheter Pdf, 389 kB.

Publicerades den .