Flickor bättre på gemensam problemlösning än pojkar

Svenska 15-åringar presterar över genomsnittet i ett PISA-test som mäter förmågan att samarbeta för att lösa problem. De svenska eleverna ligger tio poäng över OECD-genomsnittet. Resultaten visar också att flickor är betydligt bättre än pojkar på gemensam problemlösning. Sverige är ett av de länder där skillnaderna mellan pojkar och flickor är störst.

– De svenska eleverna har ett förhållandevis bra resultat men att pojkarna presterar så mycket sämre än flickorna stämmer till eftertanke. Att kunna samarbeta för att lösa problem är en viktig förmåga i dagens samhälle, säger Eva Lundgren ansvarig för PISA på Skolverket.

I samband med PISA-provet 2015, som genomfördes på dator, fick eleverna också göra ett test som mäter deras förmåga att samarbeta. Testet är uppbyggt som ett simulerat grupparbete där eleven svarar på en rad frågor. Beroende på hur eleven svarat i de olika svarsstegen kan man se hur bra de är på gemensam problemlösning. Det är resultaten från det här testet som OECD nu publicerar.

Attitydskillnader mellan pojkar och flickor

Eleverna har också fått svara på frågor och påståenden om hur de värderar samarbete och relationer. Även här syns skillnader mellan pojkar och flickor. Flickor svarar mer positivt på påståenden om samarbete som inte i första hand ger fördelar för dem själva. Pojkar svarar mer positivt på påståenden om samarbete som leder till vinster för dem själva.

– PISA har tidigare visat på stora skillnader mellan pojkars och flickors attityder, som i vissa avseenden faktiskt är större i Sverige än i flertalet andra OECD-länder. De här resultaten visar att det finns ett behov av att skolan arbetar med pojkars samarbetsförmåga och attityder till samarbete, säger Eva Lundgren.

Svenska elever över genomsnittet

Det genomsnittliga resultatet för alla OECD-länder är 500 poäng. De svenska eleverna når 510 poäng. Sverige presterar sämre än Danmark och Finland, på samma nivå som Norge och bättre än Island. Bäst i studien presterar de länder som vanligtvis presterar bäst i PISA, däribland Singapore, Hong Kong, Taiwan, Japan, Sydkorea, Finland och Kanada.

Kunskaper och gemensam problemlösning hänger ihop

Studien visar att elever som har bra resultat i PISA:s traditionella kunskapsområden också presterar bra i testet som mäter gemensam problemlösning. Drygt sex av tio svenska elever som presterar på den högsta nivån presterade också på de högsta nivåerna PISA:s kunskapstest i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. För gruppen lågpresterande elever är sambandet ännu tydligare.

Elevers bakgrund har betydelse

Precis som i läsförståelse, matematik och naturvetenskap, presterar elever med en gynnsam socioekonomisk bakgrund bättre i princip alla länder. Sambandet är svagare i gemensam problemlösning. Sverige är ett av de länder där elevernas socioekonomiska bakgrund har störst betydelse för deras resultat i gemensam problemlösning. Sett över hela OECD visar PISA att elever med inhemsk bakgrund som går på skolor där eleverna har olika migrationsbakgrund och socioekonomisk bakgrund presterar bättre i gemensam problemlösning.

Kontaktuppgifter

Eva Lundgren, ansvarig för PISA på Skolverket, 08-527 331 64

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

Mer information

Try PISA 2015 Test Questions (oecd.org) Länk till annan webbplats.

PISA report on collaborative problem-solving (oecd.org) Länk till annan webbplats.

Publicerades den .