Svenska elever bland de bästa på demokrati- och samhällsfrågor

Svenska åttondeklassare har mycket goda kunskaper i demokrati- och samhällsfrågor. Inget av länderna i den internationella undersökningen ICCS 2016 har statistiskt säkerställt bättre resultat än Sverige. Undersökningen visar också att Sverige är ett av de länder där eleverna förbättrat sina resultat mest jämfört med den förra undersökningen från 2009.

- Det är ett glädjande styrkebesked. Svenska elever och lärare har anledning att vara stolta. Att unga har bra kunskaper i samhällsfrågor är mycket viktigt. Det är i skolan vi lägger grunden för ett demokratiskt samhälle byggt på respekt för mänskliga rättigheter, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Höga poäng

De svenska eleverna har en genomsnittlig poäng på 579 på ICCS kunskapsprov. Det är 62 poäng mer än genomsnittet för samtliga deltagande länder. Sverige är ett av de länder där eleverna presterar bäst. 17 av de övriga 20 deltagande länderna presterar i genomsnitt sämre än eleverna i Sverige. Inget av de deltagande länderna har en statistiskt säkerställd högre genomsnittlig poäng än Sverige. Sveriges resultat är i nivå med resultaten för Danmark, Taiwan och Finland.

Svenska elever har blivit bättre

ICCS genomfördes för första gången 2009. De svenska åttondeklassarnas resultat har förbättrats med 42 poäng sedan dess, vilket är en markant förbättring. Sverige är ett av de länder som förbättrat resultaten mest.
- Förra hösten kom PISA och TIMSS-undersökningarna som visade på bättre resultat. Nu kommer ytterligare en internationell rapport som visar på elevers förbättrade kunskaper. Det visar att det görs mycket bra i den svenska skolan, säger Peter Fredriksson.

Kön och bakgrund har stor betydelse

I likhet med de flesta andra länderna i undersökningen så presterar svenska flickor bättre än pojkar på ICCS kunskapsprov. Elever med mer socioekonomiska resurser presterar bättre än elever med mindre resurser. Mellan gruppen med minst och mest socioekonomiska resurser skiljer det i genomsnitt 120 poäng. Resultaten skiljer sig också mellan grupper av elever med olika migrationsbakgrund. Elever födda i Sverige med minst en svenskfödd förälder presterar bättre än såväl svenskfödda elever med utlandsfödda föräldrar som utlandsfödda elever. Resultatskillnaderna är 59 respektive 71 poäng.

Starkt stöd för jämställdhet

ICCS ställer också frågor om elevernas värderingar i olika samhälls- och demokratifrågor. Svenska elever visar ett starkt stöd för att olika grupper i samhället ska ha lika rättigheter och möjligheter. Tillsammans med de norska eleverna är de svenska eleverna mest positiva till kvinnors och mäns lika möjligheter. Stödet har ökat sedan den förra undersökningen. Bland de 14 europeiska länderna i undersökningen visar svenska elever störst stöd för att invandrare ska ha samma rättigheter och möjligheter som andra.

Stort intresse av att delta i val

Jämfört med de andra länderna i ICCS visar svenska 14-åringar ett stort intresse av att delta i framtida val. Mer än nio av tio elever tror att de definitivt eller troligen kommer att rösta i riksdagsval i framtiden. Däremot är de svenska eleverna jämförelsevis mindre intresserade av att gå in aktivt i politiken, exempelvis att gå med i ett politiskt parti.

Fakta om ICCS

ICCS, står för International Civic and Citizenship Education Study. Det är en internationell studie som undersöker elevers kunskaper, värderingar och engagemang i samhällsfrågor. Totalt deltar 21 länder i studien. ICCS har genomförts en gång tidigare, år 2009, vilket ger möjlighet att studera förändringar över tid. Studien organiseras av International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), och i Sverige är det Skolverket som ansvarar för studien.

För frågor kontakta

För frågor till Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00
För frågor om ICCS 2016 kontakta Ellen Almgren, projektledare 08-527 333 92 eller Linda Wahlman, statistiker 08-527 333 68

Hämta dokument

Ladda ner rapporten Länk till annan webbplats.

Titta på presskonferensen

 

Publicerades den .