Nationella yrkespaket ska bidra till att fler får jobb

Skolverket har tillsammans med olika branschkunniga tagit fram 51 olika nationella yrkespaket som kan användas inom komvux på gymnasial nivå och i gymnasieskolans introduktionsprogram. Paketen innehåller en kombination av gymnasiala kurser som ska svara mot de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer. Förhoppningen är att de leder till att fler får jobb eller ligger till grund för vidare studier.

– Många företag lyckas inte anställa den arbetskraft som de eftersöker. Samtidigt finns det många personer som är arbetslösa. Ett sätt att matcha efterfrågan är att erbjuda utbildning med de här nationella yrkespaketen. Dessutom kan paketen byggas på med vidare studier, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Ska göra utbildningen mer likvärdig

Skolor och verksamheter erbjuder redan idag kurspaket inom olika yrkesområden. Men paketen varierar när det gäller omfattning och innehåll. Det har gjort det svårare för både arbetsgivare och elever att värdera utbildningen.

– En fördel med de nationella yrkespaketen är att de underlättar för både elever och arbetsgivare att förstå vilket yrkeskunnande och vilka anställningsmöjligheter en utbildning verkligen kan leda till. Det gör det också lättare om en elev behöver flytta och fortsätta sina studier någon annanstans i landet, säger Peter Fredriksson

Yrkespaket inom gymnasial vuxenutbildning

Elever inom komvux har ofta önskemål om yrkesutbildningar som leder till arbete så snart som möjligt efter genomförd utbildning. En person som väljer att gå ett nationellt yrkespaket ska vara trygg i att utbildningen består av kurser som motsvarar kraven för anställning.

Individuell bedömning viktig på introduktionsprogram

Yrkespaketen kan ligga till grund när man utformar en utbildning inom gymnasieskolans introduktionsprogram. Men där behöver en individuell bedömning göras om innehållet i ett yrkespaket är lämpligt för att förbereda en viss elev för etablering på arbetsmarknaden. Paketen kan med fördel kombineras med grundskoleämnen för att ge behörighet till ett nationellt program.

Yrkespaketen svarar mot behov inom olika branscher

Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram yrkespaket. Paketen är utformade för att eleverna ska kunna bli anställningsbara eller vara en grund för dem som vill studera vidare. Majoriteten av paketen är en standardisering av det befintliga utbudet av yrkespaket inom komvux på gymnasial nivå. För att de nationella yrkespaketen ska utformas utifrån aktuella krav för anställning har Skolverket genomfört samråd med de nationella programråden där personer med stor branschkunskap medverkar. För närvarande är det 51 paket men förhoppningen är att paketen kan komma att utökas allt eftersom fler branscher ser möjligheterna att få arbetskraft genom nationella yrkespaket.

För frågor kontakta

Annette Engström, undervisningsråd på Skolverket, 08-527 331 50

Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, 08-527 333 00 (Skolverkets presstjänst)

Hämta dokument

Redovisning av uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar

Publicerades den .