Allt fler tillsvidareanställda förstelärare

För första gången har en majoritet av förstelärarna tillsvidareanställning som förstelärare. Antalet tillsvidareanställda har ökat från drygt 5 500 våren 2016 till nästan 8300 hösten 2017. Det visar en ny rapport om karriärtjänster från Skolverket.

– Utvecklingen är ett tecken på att reformen med förstelärare blir allt mer etablerad i skolorna. Vår bild är att skolorna har hittat formerna för hur de ska arbeta med förstelärarna och vilken roll de ska ha i skolan. Det är positivt, säger Andreas Spång.

Våren 2016 var 37 procent av förstelärarna tillsvidareanställa som förstelärare. Hösten 2017 hade andelen ökat till 54 procent. Skolverket följer upp skolornas arbete med karriärtjänsterna varje halvår och andelen förstelärare med tillsvidareanställning som förstelärare har ökat stadigt de senaste åren.

Medellönen ökar

Skolverkets redovisning visar att förstelärarnas genomsnittliga lön var 41 168 kronor i månaden hösten 2017. Det innebär en genomsnittlig ökning med 879 kronor i månaden från våren 2017 till hösten 2017. Förstelärare i gymnasieskolan har högst medellön, 41 969 kronor. Medan förstelärarna i grundskolan har en medellön på 40 905 kronor.

Majoriteten är kvinnor

Hösten 2017 fanns det nästan 15 400 förstelärare i de olika skolformerna. Tre av fyra är kvinnor. I grundskolan är andelen kvinnor något högre, drygt 80 procent. Antalet förstelärare har legat ganska stabilt på drygt 15 000 de senaste åren och förstelärarna är relativt väl representerade i olika delar av landet.

Mer om karriärtjänster för lärare

Sedan 2013 betalar Skolverket ut bidrag till kommuner och fristående skolor för att inrätta karriärtjänster. De allra flesta lärare med karriärtjänster är förstelärare och ett mindre antal, 166 lärare, är lektorer. Totalt betalade Skolverket ut 1,2 miljarder kronor under 2017. Bidraget ska gå till att höja lönerna för lärare som fått karriärtjänster.

Publicerades den .