Miljard ska stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen

Kommuner och huvudmän för fristående skolor kan begära ut en miljard från Skolverket för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Nu är det klart hur mycket var och en kan få. Bidraget fördelas utifrån elevantal och med hänsyn till socioekonomiska faktorer.

– Familjebakgrundens betydelse för betygen har ökat. Kommuner och ansvariga för fristående skolor behöver göra allt de kan för att förbättra likvärdigheten. Staten går nu in och stöttar dem med en miljard som de kan begära ut från Skolverket, säger Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten på Skolverket.

Hänsyn till socioekonomiska faktorer

Statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling fördelas utifrån elevantalet men med en viktning med hänsyn till socioekonomiska faktorer. Detta har sammanställts av SCB i ett årligt index som räknas fram varje år. Statsbidraget ska användas till insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan.

– Vi vill redan nu kommunicera hur mycket var och en kan begära ut av bidraget så att huvudmännen kan börja förbereda sig. Mer detaljerad information om villkor och vad bidraget kan användas till kommer senare i vår, säger Andreas Spång.

Skolan ska vara likvärdig

Skollagen slår fast att skolan ska vara likvärdig. Alla elever ska få en skola av hög kvalitet. Skolan ska sträva efter att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

Rapport: Familjebakgrundens betydelse för betygen har ökat

För frågor kontakta

Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten på Skolverket, 08-527 333 00 (Skolverkets Presstjänst)

Publicerades den .