Förslag för att fler elever ska läsa språk

Skolverket vill att fler elever ska läsa moderna språk redan från åk 6. Detta genom att ett alternativ till moderna språk, möjligheten att läsa extra svenska och engelska, föreslås tas bort. Därmed minskas möjligheten för eleverna att välja bort moderna språk. Förslaget lämnas nu över till regeringen.

– Vi vill med vårt förslag att fler elever ska läsa ett tredje språk utöver svenska och engelska. Detta för att förbättra elevernas språkkunskaper, öka intresset att läsa språk i gymnasieskolan och för att möta samhällets behov av språkkunskaper, säger Torun Rudin, enhetschef enheten för gymnasieskola, läroplansavdelningen på Skolverket.

Tydligare regler vid språkval

Idag läser ungefär en fjärdedel av eleverna i årskurs 9 svenska, engelska eller en kombination av svenska och engelska istället för ett modernt språk som exempelvis tyska, franska eller spanska, eller till exempel det språk som eleven har rätt till modersmålsundervisning i. Skolverket föreslår att följande alternativ ska finnas inom ramen för språkvalet i grundskolan:

  • Moderna språk
  • Det språk som eleven har rätt till modersmålsundervisning i
  • Engelska för nyanlända elever med inga eller ringa kunskaper i engelska vid början av årskurs 6 eller senare
  • Teckenspråk för hörande.

Att välja bort språk påverkar elevernas möjligheter

Dagens system där många elever väljer bort moderna språk kan påverka deras framtid. Detta eftersom det skapar en ojämlikhet i och med att en stor elevgrupp inte ges samma förutsättningar till två ytterligare språk utöver modersmålet. Dessa elever har heller inte samma möjlighet att läsa moderna språk i gymnasiet. Det är regeringen som fattar beslut om de förändringar som Skolverket nu föreslår.

Läs mer om vilka förändringar vi föreslår:

Redovisning av uppdrag om förslag på åtgärder i händelse av att meritpoängen avskaffas

Redovisning av uppdrag om förändringar av nationella program i gymnasieskolan

För frågor kontakta

Torun Rudin, enhetschef för enheten för gymnasieskolan, 08-527 333 00 (Skolverkets presstjänst)

Publicerades den .