Ökningen av nyanlända elever har stannat av

Den tidigare kraftiga ökningen av nyanlända elever har stannat av. Sedan förra läsåret har dessa elever ökat med cirka två procent. Skolverkets statistik visar att det finns nyanlända elever i Sveriges alla 290 kommuner, men antalet varierar mellan olika kommuner. 42 procent av de nyanlända eleverna går i skolan i 29 av landets 290 kommuner.

Ökningen har stannat av

Den kraftiga ökningen av nyanlända elever har stannat av. Från att ha ökat med drygt 20 procent per läsår sedan 2014/15, är ökningen mellan läsåren 2016/17 och 2017/18 cirka två procent.

Majoriteten går i kommunala skolor

94 procent av de nyinvandrade eleverna och eleverna med okänd bakgrund går i kommunala skolenheter läsåret 2017/18. Denna andel har legat stabilt mellan 94 och 95 procent sedan 2014/15. Antalet nyanlända varierar mellan 18 och 5113 elever i de 290 kommunerna. Det totala antalet elever varierar samtidigt mellan 216 och drygt 91 000 elever i kommunerna.

I 10 procent av kommunerna (29 stycken) finns 42 procent av de nyanlända eleverna. Nästan två tredjedelar av eleverna (64 procent) återfinns i 72 kommuner (25 procent av kommunerna).

Mer om statistiken

Elevstatistiken för grundskolan samlas in 15 oktober varje år. Analysen bygger på statistik om elever som invandrat de senaste fyra åren och är folkbokförda i Sverige. Den bygger också på statistik om elever med okänd bakgrund som ännu inte är folkbokförda och inte har fått ett personnummer, men det kan även finnas andra orsaker till detta.

PM: Nyinvandrade elever i grundskolan

Kontakt

Christian Lovering, undervisningsråd, 08-527 336 79

Skolverkets Presstjänst, 08-527 333 00

Publicerades den .