Fler elever söker ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är inför nuvarande läsår det mest sökta programmet efter samhällsvetenskapsprogrammet. Det visar Skolverkets preliminära statistik över hur elever sökte till gymnasieskolans nationella program.

– Ekonomiprogrammet har ökat ända sedan den nya gymnasieskolan infördes 2011. Det är ett högskoleförberedande program, men det ger också en tydlig bild av ett möjligt framtida arbetsliv, vilket kan vara attraktivt för många elever, säger Torun Rudin, chef för gymnasieenheten på Skolverket.

Fler elever söker ekonomiprogrammet än naturvetenskapsprogrammet

Jämfört med föregående läsår ökade antal sökande till programmet med 1200 elever, vilket var mest av samtliga högskoleförberedande program och motsvarade sju procent. Även andelen sökande till samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och estetiska programmet ökade i jämförelse med föregående läsår. Övriga högskoleförberedande program minskade. Mest minskade naturvetenskapsprogrammet med 400 färre sökande. Denna minskning motsvarar två procent. Totalt sökte 62 procent av eleverna till ett högskoleförberedande program i första hand, vilket är en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med förra året.

Fordons- och transportprogrammet ökar mest av yrkesprogrammen

Nästan alla yrkesprogrammen hade fler sökande jämfört med förra läsåret. I våras sökte 38 procent av eleverna ett yrkesprogram i första hand, vilket är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med förra året. Mest ökade fordons- och transportprogrammet som hade 900 fler sökande, vilket motsvarar en ökning med 17 procent. Andra program som ökade mycket var el- och energiprogrammet, barn- och fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. Restaurang- och livsmedelsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet var de enda yrkesprogrammen som hade färre sökande jämfört med föregående läsår.

– Att fler väljer yrkesprogram kan bero på flera saker. Det kan vara så att fler har fått upp ögonen för yrkesprogrammen och att de kan ge jobb direkt efter gymnasieskolan. Dessutom kan det ha blivit mer känt att yrkesprogram kan ge högskolebehörighet. Men det kan också vara så att fler elever jämfört med tidigare saknar behörighet till ett högskoleförberedande program och väljer att söka ett yrkesprogram av den anledningen, säger Torun Rudin.

Om behörighet

Av de elever som sökte till ett nationellt program var 84,1 procent behöriga till det program de sökte i första hand, vilket är 0,8 procentenheter mindre jämfört med läsåret 2017/18. Andelen behöriga ökade något bland de elever som sökte till högskoleförberedande program samtidigt som den minskade för elever som sökte till yrkesprogrammen.

Statistik över hur stor andel av samtliga elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan samt slutbetyg publiceras den 27 september. Här är Skolverkets publiceringsplan för 2018.

Fakta om statistiken

Statistiken är preliminär och ger endast en nationell bild av vilka nationella gymnasieprogram som eleverna i första hand vill läsa. I oktober publiceras den slutgiltiga statistiken som går att bryta ner på län och kommun. Elever som sökt till ett introduktionsprogram ingår ej.

Fördjupning: Preliminär statistik om sökande till gymnasieskolan 2018/19

Tabell: Sökande till gymnasieskolan per program, preliminär statistik Länk till annan webbplats.

För frågor om statistiken kontakta

Jens Ekblom, undervisningsråd, 08-527 337 89 eller Max Lundin, undervisningsråd, 08-527 333 81

För frågor om gymnasieskolan kontakta

Torun Rudin, chef för gymnasieenheten, 08-527 336 04

Publicerades den .