3,5 miljarder kronor för mer likvärdig skola

För att stötta skolorna i sitt arbete med att öka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola bidrar staten under 2019 med 3,5 miljarder kronor. Nu har Skolverket beslutat hur mycket pengar varje kommun och ansvarig för fristående skola kan begära ut nästa år. 

– Det är mycket viktigt att alla barn och elever får en likvärdig utbildning. Nu har vi möjlighet att stötta skolorna i det arbetet genom att fördela en betydligt större summa pengar än tidigare, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolverket.

Elevantal och socioekonomisk bakgrund avgörande

För att få del av statsbidraget för en likvärdig skola måste kommunerna eller de ansvariga för fristående skolor ta fram en plan för sina insatser. Hur mycket pengar varje huvudman kan få i bidrag beror på elevantalet och elevernas socioekonomiska bakgrund utifrån ett index som Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer. SCB:s modell utgår bland annat från vårdnadshavarnas utbildning och inkomst.

– Kommuner och ansvariga för fristående skolor avgör själva vilka insatser de vill satsa på inom ramen för likvärdighet och kunskapsutveckling. Det kan handla om att höja kvalitén på elevhälsoarbetet, att anställa lärarassistenter så att lärarnas tid och kompetens används till mer undervisning eller att utveckla mottagandet av nyanlända. Men det finns också många andra viktiga områden, säger Andreas Spång.

De 30 skolhuvudmän som kan begära ut mest

Namn

Typ

Bidragsram

STOCKHOLMS KOMMUN

Kommun

179 754 205 kr

GÖTEBORGS KOMMUN

Kommun

144 246 307 kr

MALMÖ KOMMUN

Kommun

122 373 678 kr

UPPSALA KOMMUN

Kommun

51 443 326 kr

NORRKÖPINGS KOMMUN

Kommun

48 604 682 kr

ÖREBRO KOMMUN

Kommun

43 122 471 kr

ESKILSTUNA KOMMUN

Kommun

43 120 979 kr

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB

Enskild

42 534 410 kr

VÄSTERÅS KOMMUN

Kommun

41 643 646 kr

HELSINGBORGS KOMMUN

Kommun

40 695 635 kr

BORÅS KOMMUN

Kommun

40 541 653 kr

SÖDERTÄLJE KOMMUN

Kommun

40 311 334 kr

LINKÖPINGS KOMMUN

Kommun

39 943 491 kr

BOTKYRKA KOMMUN

Kommun

34 386 813 kr

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kommun

33 970 677 kr

HUDDINGE KOMMUN

Kommun

31 336 259 kr

GÄVLE KOMMUN

Kommun

30 380 848 kr

KRISTIANSTADS KOMMUN

Kommun

30 040 174 kr

HALMSTADS KOMMUN

Kommun

29 598 600 kr

HANINGE KOMMUN

Kommun

28 031 297 kr

VÄXJÖ KOMMUN

Kommun

27 954 730 kr

SUNDSVALLS KOMMUN

Kommun

27 759 030 kr

BORLÄNGE KOMMUN

Kommun

25 385 407 kr

UMEÅ KOMMUN

Kommun

24 676 225 kr

SKELLEFTEÅ KOMMUN

Kommun

23 615 637 kr

TROLLHÄTTANS KOMMUN

Kommun

23 256 558 kr

LUNDS KOMMUN

Kommun

22 552 147 kr

HÄSSLEHOLMS KOMMUN

Kommun

21 682 133 kr

KARLSTADS KOMMUN

Kommun

20 947 051 kr

PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB

Enskild

20 810 411 kr

Likvärdig skola

Att skolan ska vara likvärdig slås fast i skollagen. Skolan ska kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

Den totala summan för motsvarande statsbidrag 2018 uppgick till en miljard kronor.

Kontaktuppgifter

För frågor om statsbidraget kontakta enhetschef Andreas Spång 08-527 335 05

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

Publicerades den .