Stort intresse att ta del av statliga pengar för att förbättra likvärdighet

Kommuner och fristående skolor har nu begärt ut nästan 971 miljoner från Skolverket. Pengarna ska användas för att förbättra likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Totalt har 288 kommuner och 361 övriga skolhuvudmän begärt ut pengar. Detta kan betyda att 97 procent av pengarna kommer att användas under den första perioden.

– Det är glädjande att en så stor del av bidraget begärs ut redan vid första tillfället. Nu är det upp till skolhuvudmännen att använda pengarna till insatser som de bedömer förbättrar likvärdigheten och kunskapsutvecklingen för deras elever, säger Andreas Spång chef för statsbidragsenheten på Skolverket.

Kommuner har begärt mer än fristående skolor

288 kommuner i landet har begärt ut pengar för att förbättra likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Detta motsvarande nästan 894 miljoner kronor vilket är 98,7 procent av de pengar som kommunerna totalt hade kunnat begära ut. Bland de övriga skolhuvudmännen så har totalt 361 begärt ut drygt 76 miljoner kronor vilket är 81,3 procent av det totala beloppet som de hade kunnat begära ut. Skolverket kommer nu granska de inkomna rekvisitionerna och därefter fatta beslut om hur mycket pengar som ska betalas ut.

Här är listan på hur mycket respektive kommun och övriga huvudmän har begärt ut Excel, 55 kB.

Skolverket ger stöd och inspiration till insatser

För att få del av statsbidraget för en likvärdig skola måste kommunerna eller de ansvariga för fristående skolor ta fram en plan för sina insatser. Kommuner och ansvariga för fristående skolor avgör själva vilka insatser de vill satsa på inom ramen för likvärdighet och kunskapsutveckling. Det kan exempelvis handla om att höja kvalitén på elevhälsoarbetet, att anställa lärarassistenter så att lärarnas tid och kompetens används till mer undervisning eller att utveckla mottagandet av nyanlända.

Bidraget får inte användas för att minska egna kostnader

Kommuner och övriga huvudmän får inte använda bidraget för att minska de egna kostnaderna per elev jämfört med ett genomsnitt för de tre föregående åren för personal i förskoleklassen, undervisning i grundskolan och elevhälsa i grundskolan. Nästa år mer än tredubblas bidragets storlek vilket gör att huvudmännen kan begära ut totalt 3,5 miljarder kronor för att för förbättra likvärdigheten och kunskapsutvecklingen under 2019.

För frågor kontakta

Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten, 08-527 333 00 (Skolverkets Presstjänst)

Publicerades den .