Nya råd för mer rättvisande och likvärdiga betyg

Lärares professionella yrkeskunnande behöver få mer utrymme i betygssättningen. Betygssättning ska bygga på en allsidig utvärdering av all kunskap eleverna har visat för att betygen ska bli så rättvisande och likvärdiga som möjligt. Betygssättning som i stor utsträckning bygger på automatiserade system riskerar att leda till betyg som inte återspeglar elevernas kunskaper. Det framgår av Skolverkets nya allmänna råd om betyg.

- Betygssättningen riskerar att bli en mekanisk avprickning som gör att elever inte får betyg som speglar deras kunskaper. Vi vill se en förflyttning av fokus i skolsverige till att lita på lärarnas professionella yrkeskunnande om bedömning och betygssättning, säger Anna Westerholm.

Risker med bedömningsmatriser

Detaljerade bedömningsmatriser med formuleringar från ämnets kunskapskrav riskerar att leda till att undervisningen styrs av kunskapskraven och inte ämnets syfte och centrala innehåll i kurs- och ämnesplanerna. Detaljerade matriser kan också leda till att ett litet bedömningsunderlag väger lika tungt som ett större bedömningsunderlag.

- Matriser och system kan skapa en skenbar tydlighet och rättssäkerhet men riskerar att försämra kvaliteten i betygssättningen och undervisningen. Lärarnas professionella utrymme krymper och det blir ett orimligt stort fokus på betyg på bekostnad av kunskap och undervisningens innehåll, säger Anna Westerholm, avdelningschef på Skolverket.

Behoven och inte systemen ska styra dokumentationen

Dokumentationen ska underlätta för lärare att stödja elevernas kunskapsutveckling och att sätta betyg. Ändamålsenlig dokumentation är sådan som lärarna enligt sin professionella bedömning anser att de behöver. Det är till exempel inte ändamålsenligt att dokumentera samma uppgifter flera gånger i olika dokumentationssystem, till exempel både i en fysisk portfolio och i en digital plattform.

- Dubbeldokumentation tar värdefull tid för lärarna som de istället kunde använda till att planera och genomföra undervisning. Rektorer och ansvariga i kommuner och i fristående skolor behöver säkra att system inte skapar onödigt merarbete för lärarna, säger Anna Westerholm.

Nationella prov ska särskilt beaktas i betygssättningen

I år infördes en regel i skollagen som säger att nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättningen. Lagen säger inte exakt vad det innebär men i de nya allmänna råden ges vägledning. Provresultatet ska inte helt styra betyget, utan vara ett stöd vid betygssättningen. Resultatet på ett nationellt prov kan alltså inte vara det enda underlaget, men det går inte att bortse från resultatet om det inte finns särskilda skäl för det. Anledningen är att nationella prov är välkonstruerade, noga utprövade och har utvecklats just för att vara ett stöd vid betygssättningen. Resultat på ett nationellt prov har därför större betydelse än andra enskilda underlag.

Läs mer om de allmänna råden om betyg och betygssättning Länk till annan webbplats. 

Kontaktuppgifter

För frågor till Anna Westerholm, chef på läroplansavdelningen kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

 

Publicerades den .