Få elever tar gymnasieexamen i komvux

Endast var fjärde elev som missar examen i gymnasieskolan med ett fåtal kurser går över till komvux och enbart var tjugonde elev tar examen där. Det visar Skolverkets studie av elever som övergick till komvux 18 månader efter att de lämnat gymnasieskolan läsåret 2014/15 med studiebevis i stället för gymnasieexamen.

– Det är uppenbart att de flesta elever som missar gymnasieexamen med några få kurser inte går över till komvux inom en nära tid. Det är därför viktigt att gymnasieskolan ger eleverna stöd så att de får examen. De som ändå inte når ända fram måste få tydlig information om möjligheterna att studera klart på komvux, säger Marcello Marrone, chef för Skolverkets enhet för vuxenutbildning.  

Var tjugonde elev tar ut gymnasieexamen

Varje år är omkring 7 000 elever i gymnasieskolan nära att ta examen från nationella program. Men i stället för examen får dessa elever studiebevis på grund av att de får betyget F i någon eller några kurser. Skolverkets undersökning visar att endast var fjärde elev ur gruppen som är nära examen läser någon kurs på komvux inom ett och ett halvt år efter att de har lämnat gymnasieskolan. Än färre, 6 procent eller omkring var tjugonde elev av de         7 000, tar ut en gymnasieexamen i komvux.

Fler kvalificerar sig för examen än som tar ut den

Skolverket har undersökt den grupp elever som lämnade gymnasieskolan läsåret 2014/15. Av de 1 362 eleverna som gick över till komvux från högskoleförberedande program kvalificerade sig hälften för en examen men endast 29 procent tog ut den. Av 497 elever från yrkesprogram kvalificerade sig 40 procent för examen men enbart 10 procent tog ut den. Det är inte klarlagt varför elever inte tar ut den examen de har kvalificerat sig för. 
–  I dag är det svårt för kommunerna att få en helhetsbild av de kurser som eleverna saknar godkänt betyg i från gymnasieskolan. Om kommunerna till exempel hade tillgång till en nationell betygsdatabas skulle komvux bättre kunna vägleda eleverna som vill fullfölja sina studier där och informera dem om när de är klara för att ta ut en examen, säger Marcello Marrone.

Matematik fortsatt utmaning

Elever som går över till komvux för att komplettera sina gymnasiestudier läser främst kurser i matematik, svenska och engelska. Matematik är det ämne som störst andel elever har problem med i gymnasieskolan och ämnet fortsätter att vara en svårighet för eleverna på komvux. Varannan elev från högskoleförberedande program får inte godkänt i kurserna matematik 2b och 3b på komvux och fyra av tio elever från yrkesprogram får inte godkänt i kursen matematik 1a.

Mer om studien

Skolverket har undersökt den grupp elever som var nära examen när de lämnade gymnasieskolan läsåret 2014/15 från nationella program. Eleverna fick studiebevis i stället för examen på grund av att de blivit underkända i ett fåtal kurser. Undersökningen omfattar 7 314 elever. Skolverket har undersökt hur många av dem som inom 18 månader övergick till komvux, vilka kurser eleverna läste och i vilken utsträckning de tog examen. Denna studie är en uppföljning av Skolverkets tidigare rapport Nära Examen.

Skolverkets studie: Elever nära examen som övergår till komvux Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Frågor om vuxenutbildning, kontakta enhetschef Marcello Marrone 08-527 334 56
Frågor om rapporten, kontakta undervisningsråd Per Alvant 08-527 331 21 eller undervisningsråd Jonas Ingman 08-527 332 29
Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

Publicerades den .