Skolverket granskar hur tre skolhuvudmän använt statsbidrag

Skolverket har beslutat att genomföra en fördjupad granskning av Al-Azhar Stiftelsen i Örebro, Al-Azhar Stiftelsen i Vällingby samt ett dotterbolag till Al-Azhar Stiftelsen i Vällingby, EDINIT AB. Granskningen inleds efter uppgifter som framkommit i media och information från Skolinspektionen som visar att revisorerna har haft allvarliga anmärkningar.

Båda stiftelserna och aktiebolaget har tillstånd från Skolinspektion att bedriva fristående skola och samtliga har tagit emot statsbidrag från Skolverket. Under perioden 2015 till 2018 har de tagit emot 14 olika statsbidrag, totalt ca 14 miljoner kr.

Återkrav en möjlighet

Skälet till den fördjupade granskningen är uppgifter om ekonomisk misskötsamhet. Vid en fördjupad granskning kan Skolverket kontrollera samtliga bidrag som skolhuvudmän har tagit del av.

- Vi vill säkerställa att statsbidragen använts till det som de ska användas till. Om den fördjupade granskningen visar att bidragen inte har använts enligt beslut, kommer vi att fatta beslut om återkrav, säger Joakim Feldt, chef vid Skolverkets handläggningsavdelning.

Skolverket kan i dagsläget inte frysa nya utbetalningar

Skolverket har inte någon rätt att begränsa möjligheterna att ta del av ett statsbidrag genom att exempelvis hålla inne en utbetalning av ett bidrag i förväg. Det innebär att ytterligare statsbidrag kommer att betalas ut till Al-Azhar Stiftelsen i Örebro, Al-Azhar Stiftelsen i Vällingby och EDINIT AB under november och december detta år.

Skolverket kontrollerar fortlöpande

Skolverket har regeringens uppdrag att administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda föreskrifter och beslut. Det är viktigt att säkerställa att statsbidragen används enligt syfte och uppställda villkor. Det sker genom olika kontroller både vid ansökan och genom att huvudmännen i efterhand får redovisa hur bidraget använts. Skolverket har mandat att ta in information för att säkerställa att huvudmannen använder bidrag på rätt sätt enligt de villkor som finns i en förordning eller annat beslut.

Kontaktuppgifter

Skolverkets presstjänst: 08-527 333 00

 

Publicerades den .