Skolverket ändrar på stöd till Botkyrka

Efter Skolinspektionens beslut om en statlig åtgärd för rättelse för Storvretskolan i Botkyrka kommun har Skolverket beslutat att framför allt fokusera på att stötta kommunens styrning av skolan. Skolverkets samarbete fortsätter som planerat i Botkyrkas övriga skolor som ingår i Samverkan för bästa skola.

- Skolinspektionen kan som tillsynsmyndighet ställa krav på genomgripande förändringar i Storvretskolan. Under tiden som detta förändringsarbete pågår i skolan förstärker vi vårt stöd till skolans huvudman, Botkyrka kommun. När Skolinspektionens insatser är avslutade återupptar vi vårt långsiktiga utvecklingsarbete med skolan, säger Ulrica Dahlén enhetschef på Skolverket.

Botkyrka deltar i Samverkan för bästa skola

Botkyrka och flera av kommunens skolor deltar i Skolverkets insats Samverkan för bästa skola som vänder sig till skolor som har låga resultat och olika former av problem, till exempel bristande ordning och studiero. Syftet är att bidra till en bättre skola för alla elever. Totalt har över 200 skolor, över 30 förskolor och mer än 90 skolhuvudmän deltagit hittills. Samverkan för bästa skola bygger på samarbete och att kommuner och skolor deltar frivilligt. För Storvretskolans del har Skolverket hittills erbjudit handledning till rektor och skolans ledningsgrupp.

- Till skillnad från Skolinspektionen har vi inte möjlighet att ställa krav på att skolorna ska genomföra åtgärder. Samverkan för bästa skola bygger på ett erbjudande om stöd för långsiktiga förbättringar. Vi har inte mandat att tvinga skolor att göra förändringar. Det innebär att arbetet inte alltid kommer igång i en skola på det sätt vi önskar. Tyvärr har vi haft den situationen på Storvretskolan, säger Ulrica Dahlén.

Kontaktuppgifter

För frågor till Ulrica Dahlén, enhetschef kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

 

Publicerades den .