Stort intresse för miljarder till ökad likvärdighet i skolan

Det är fortsatt stort intresse för bidraget som ska stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i skolan. 725 kommuner och ansvariga för fristående skolor har tillsammans begärt ut 3,45 miljarder kronor av de 3,5 miljarder som regeringen har avsatt i bidrag.  Vi bifogar listan med hur mycket var och en har begärt ut.

- Vi vet att segregationen i skolan ökar och att elevernas möjlighet till en likvärdig skola minskar. De här pengarna ska bidra till att motverka den utvecklingen och då är det väldigt positivt att det 2019 är fler som har valt att ansöka om bidraget för en likvärdig skola, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolverket.   

Kraftigt höjt bidrag

Bidraget för likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan har höjts från 1 miljard kronor 2018 till 3,5 miljarder kronor 2019. Skolverket har tidigare slagit fast hur mycket pengar varje kommun och styrelse för fristående skola kan begära ut av bidraget i år. Nu står det klart att alla 290 kommuner har begärt att få ta del av sammanlagt drygt 3,1 miljarder kronor och att 435 enskilda huvudmän har begärt ut omkring 314 miljoner kronor. Totalt har 725 kommuner och ansvariga för fristående skolor begärt ut bidrag för nära 3,45 miljarder kronor. Under 2018 tog 651 skolhuvudmän del av bidraget.

Lista över begärt bidrag per skolhuvudman Excel, 145 kB.

Satsning på personal

Bidraget fördelas utifrån elevantalet och med hänsyn till socioekonomiska faktorer utifrån ett index som SCB sammanställer varje år. Pengarna ska användas till nya eller utökade insatser. Nio av tio huvudmän som har begärt ut pengar har uppgett att bidraget ska användas till personal och kompetensutveckling. Bidraget får inte användas till att ersätta egna kostnader. I början av april fattar Skolverket slutgiltigt beslut om utbetalning. 

För frågor kontakta

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

Publicerades den .