Ökat intresse för statsbidrag till lärlingsutbildning

144 kommuner och fristående skolor har ansökt om statsbidrag för över 13 300 elever i gymnasial lärlingsutbildning. Ansökningarna uppgår till 277 miljoner kronor och Skolverket har totalt 191 miljoner kronor att fördela i vår. Kommuner och fristående skolor kommer därmed inte få så mycket bidrag som de sökt.

- Söktrycket ökar samtidigt som vi i år har mindre pengar att fördela jämfört med tidigare år. Det här innebär att kommuner och fristående skolor kan behöva skjuta till egna pengar för att säkra att deras elever får den utbildning de har rätt till, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolverket.

Lista över hur mycket statsbidrag kommuner och fristående skolor tilldelats. Pdf, 477 kB.

Statsbidraget har fördelats till alla som sökt

Skolverket har beviljat statsbidrag till alla kommuner och fristående skolor som har sökt. De har beviljats cirka 69 procent av det belopp de sökt. Det är regeringen som bestämmer hur mycket statsbidrag Skolverket har rätt att betala ut för lärlingsutbildning. I april beslutade regeringen att minska årets statsbidrag från 482 miljoner till 382 miljoner kronor. Skolverket betalar ut 191 miljoner nu i vår och lika mycket i höst.

Största delen av bidraget går till arbetsgivare

Statsbidraget består till största del av ersättning till de arbetsgivare som tar emot en lärlingselev på en arbetsplats. Enligt de regler som regeringen beslutat om kan en arbetsgivare få högst 16 250 kronor per elev och termin för en elev som genomför minst hälften av sin utbildning på en arbetsplats. För vårterminen 2019 beviljas en arbetsgivare 11 176 kronor per elev och termin. Totalt har skolorna sökt statsbidrag för 13 337 elever som deltar i lärlingsutbildning under vårterminen 2019. Det är en ökning med 436 elever jämfört med höstterminen 2018.

Statsbidraget syftar till att utveckla lärlingsutbildningen

Syftet med statsbidraget är att underlätta för kommuner och fristående skolor att bedriva utbildningen, stimulera arbetsgivare att ta emot gymnasiala lärlingselever och stimulera utbildning av handledare på arbetsplatserna.

Kontaktuppgifter

Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten på Skolverket, 08-527 335 05

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

Publicerades den .