Skolverket kräver tillbaka 1,1 miljoner efter kontroll av Al-Azhar

Skolverket beslutade i vintras att genomföra en fördjupad kontroll av Al-Azhar Stiftelsen i Örebro, Al-Azhar Stiftelsen i Vällingby samt Edinit AB som är ett dotterbolag till Al-Azhar Stiftelsen i Vällingby. Kontrollen har visat på brister i den interna dokumentationen vilket får till följd att Skolverket beslutat att totalt kräva tillbaka 1,1 miljoner kronor i utbetalda statsbidrag för de tre skolhuvudmännen.

- Vi har valt att fokusera på de bidrag där pengarna ska gå till enskilda lärare, det vill säga Lärarlönelyftet, Karriärtjänster och Lärarlyftet. Vi har gått tillbaka ända till 2015 i våra kontroller. De tre skolhuvudmännen har inte kunnat visa att de har använt bidragen enligt gällande regler och därför kräver vi tillbaka pengar, säger Andreas Spång, chef för statsbidrag på Skolverket.

Allvarliga anmärkningar

Båda stiftelserna och aktiebolaget har tillstånd från Skolinspektion att bedriva fristående skola och har tagit emot statsbidrag från Skolverket. Under perioden 2015 - 2018 har de tagit emot 14 olika statsbidrag, totalt cirka 14 miljoner kronor.

Skälet till den fördjupade kontrollen är uppgifter om ekonomisk misskötsamhet. Översynen inleddes efter uppgifter i media och information från Skolinspektionen som visar att revisorerna har haft allvarliga anmärkningar. Vid en fördjupad kontroll kan Skolverket granska samtliga bidrag som skolhuvudmännen har tagit del av.

Bristande dokumentation

De lärare som får del av bidraget i Lärarlönelyftet och Karriärtjänster ska få en viss summa pengar per månad. För Lärarlyftet gäller att läraren har genomfört en utbildning och fått godkänt resultat. Skolverket har i sina kontroller begärt in underlag som ska säkerställa att huvudmännen använt pengarna under perioden 2015 till 2018 i enlighet med den reglering som finns.

- Vi har inte fått in underlag som visar att huvudmännen har använt de tre bidragen som vi kontrollerat på rätt sätt för samtliga lärare. Vi kan konstatera att det finns brister i den interna dokumentationen hos huvudmännen. Totalt omfattar kontrollerna 10 av de 14 miljoner kronor som betalts ut i statsbidrag, säger Andreas Spång.

Skolverket kontrollerar fortlöpande

Skolverket har regeringens uppdrag att administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda föreskrifter och beslut. Det är viktigt att säkerställa att statsbidragen används enligt syfte och uppställda villkor. Det sker genom olika kontroller både vid ansökan och genom att huvudmännen i efterhand får redovisa hur bidraget använts. Skolverket har mandat att ta in information för att säkerställa att huvudmannen använder bidrag på rätt sätt enligt de villkor som finns i en förordning eller annat beslut.

Kontaktuppgifter

För frågor till Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten, kontakta Skolverkets presstjänst: 08-527 333 00

Publicerades den .