Skolverket kräver tillbaka 15 miljoner efter brister i yrkesförarutbildning

Uppdatering 2019-11-12: Skolverket ser över beslut om återkrav av statsbidrag för yrkesförarutbildning

28 kommungrupper som anordnar yrkesförarutbildning med statsbidrag får nu återkrav från Skolverket på totalt drygt 15 miljoner kronor. Totalt omfattas 240 kommuner av återkravet. Beslutet grundas på kontroller som konstaterar att eleverna inte fått det arbetsplatsförlagda lärande som är ett villkor för att få statsbidraget.

- Vi ser allvarligt på att eleverna inte får det arbetsplatsförlagda lärande som ska ingå i deras utbildning. Det är nu viktigt att kommunerna tar till sig det här beslutet och åtgärdar de brister som finns i yrkesförarutbildningarna inom komvux, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolverket.

Många kommuner får återkrav

Skolverket har kontrollerat den statsbidragsfinansierade yrkesförarutbildning som kommunerna genomförde under 2018. 255 kommuner indelade i 32 kommungrupper har ingått i kontrollen. Av dessa är det 28 kommungrupper, totalt 240 kommuner, som får beslut om återkrav.

- Vi har sett att eleverna antingen inte har haft något arbetsplatsförlagt lärande alls eller i en för liten omfattning. Det finns även fall där kommunerna inte vet om eleverna har fått det arbetsplatsförlagda lärandet eller inte, säger Andreas Spång.

Kontroller kan komma att utökas

Totalt har 296 elever ingått i kontrollen. Skolverket har därmed tittat på en tredjedel av de elever som slutfört en statsbidragsfinansierad yrkesförarutbildning under 2018. Framöver kan Skolverket komma att genomföra ytterligare kontroller för att säkerställa att eleverna får den utbildning de har rätt till.

Mer om yrkesförarutbildning och statsbidraget

Totalt beviljade Skolverket drygt 144 miljoner kronor i statsbidrag till yrkesförarutbildning för 2018. Statsbidraget för yrkesförarutbildning är en del av regionalt yrkesvux där kommuner i samverkan planerar och bedriver utbildning i kommungrupper om minst tre kommuner. Ett syfte med statsbidraget är att ge vuxna elever möjlighet att gå yrkesförarutbildningar inom komvux på gymnasial nivå som leder till kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. Ett villkor för statsbidraget är att omfattningen av det arbetsplatsförlagda lärandet ska vara minst 15 procent av en elevs sammanhållna yrkesutbildning.

Kontaktuppgifter

För frågor till Andreas Spång kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

Publicerades den .