Nästan var tredje lärare i grundskolan är obehörig

Andelen behöriga lärare i grundskolan minskar från 70,5 till 70,1 procent jämfört med förra läsåret. I gymnasieskolan ökar den från 81,4 till 81,6. Det visar Skolverkets nya statistik över pedagogisk personal i skolan. Statistiken finns även nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

- Bristen på behöriga lärare är ett välkänt problem. Tillsammans behöver vi alla med ansvar för skolan göra det vi kan för att komma till rätta med lärarbristen, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Flest behöriga lärare i förskoleklass

Trenden med minskad andel behöriga lärare i grundskolan fortsätter. I grundskolan är andelen lärare med behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen 70,1 procent. I gymnasieskolan är den 81,6 procent vilket innebär en marginell ökning jämfört med förra läsåret. Den skolform som har högst andel behöriga lärare är förskoleklass med cirka 84 procent.

Antalet lärarassistenter ökar

Sedan förra läsåret har antalet lärarassistenter ökat med ungefär 520 heltidstjänster till totalt 2 600 heltidstjänster. Av dessa har åtta procent en pedagogisk högskoleexamen. Skolverket presenterade för ett par veckor sedan en utredning om vilka arbetsuppgifter lärarassistenter och andra yrkesgrupper kan utföra för att avlasta lärare.

- Lärarassistenter är en pusselbit som kan bidra till att behöriga lärare får mer tid till undervisning, säger Peter Fredriksson.

Ämnen med högst och lägst lärarbehörighet

I grundskolan har ämnena svenska, matematik och franska högst andel behöriga lärare och i gymnasieskolan historia och svenska. Lägst andel har ämnena teknik och svenska som andraspråk, både i grundskolan och i gymnasieskolan.

Lägre behörighet i fristående skolor

Lärarbehörigheten är högre i kommunala skolor jämfört med fristående skolor. I fristående skolor är 62,5 procent av lärarna behöriga respektive 73 procent i gymnasieskolan. Motsvarande statistik för kommunala skolor är 71,2 respektive 84,9 procent.

Ta del av statistiken

Ladda ner excel-fil med statistik över behörigheten i grundskolan på kommunnivå Excel, 1 MB.

Ladda ner excel-fil med statistik över behörigheten i gymnasieskolan på kommunnivå Excel, 632 kB.

Skolverkets PM: Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2019/20

Sök statistik

Läs mer om Skolverkets insatser om lärarförsörjningen

Kontaktuppgifter

För frågor till Peter Fredriksson kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00.

För frågor om statistiken kontakta undervisningsråd Karin Zetterberg Grünewald 08-527 339 14 eller undervisningsråd José Luis Berrospi 08-527 333 56.

Publicerades den .