Pressmeddelande

Myndigheter i gemensam kampanj mot hedersrelaterat våld och förtryck

Många barn och unga i Sverige utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Inför jullovet lanserar Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket och Utrikesdepartementet en gemensam kampanj ”Du har rätt” mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Många barn och unga i Sverige vittnar om att de utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen eller som inte får välja sina vänner. Om unga kvinnor och män som inte får välja om, eller med vem, de ska gifta sig. Eller om HBTQ-personer som inte accepteras för de individer de är. Det kan också röra sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan, eller om flickor och unga kvinnor som inte får bestämma över sin kropp eller sexualitet.

Samtidigt kan det vara svårt att veta vart man kan vända sig för att få stöd. Därför går nu sex myndigheter ihop för att med gemensamma krafter sprida information om vilka rättigheter unga har i Sverige och vart man kan vända sig för att söka hjälp. Kampanjen ”Du har rätt” vänder sig också till yrkesverksamma inom till exempel skola, vård och omsorg med information om vilket stöd man kan få på nationell nivå.

– Det är viktigt att utsatta barn och unga vet vart de kan vända sig. Och att det är myndigheternas ansvar att ge dem stöd, hjälp och skydd, säger Negin Amirekhtiar på Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

– Hela myndighetskedjan måste fungera i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Utrikesdepartementet och ambassaderna har under de senaste åren sett en ökning av ärenden där barn och vuxna hålls kvar mot sin vilja utomlands och utsätts för tvång, hot och våld, säger Erica Neiglick vid UD:s konsulära enhet.

– Skolans personal behöver vara observant och agera om det finns en oro för att en elev utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Skolverket har stödmaterial för skolorna i deras arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, säger Teresa Fernández Long, undervisningsråd på Skolverket.

Kampanjen hänvisar till plattformen hedersförtryck.se, som drivs av Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland. Där finns det samlad information om hur man som yrkesverksam kan få vägledning och arbeta med dessa frågor, men även var man kan söka hjälp om man är utsatt. Kampanjen kommer under vecka 50 synas i Stockholm, Göteborg och Malmö samt digitalt på sociala medier.

För frågor kontakta

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00.

Publicerades den .